Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Brazylia  - Przewodnik turystyczny

Brazylia

Podstawowe informacje

Federacyjna Republika Brazylii

Język urzędowy: portugalski
Języki używane: portugalski, nheengatu, tukano, baniwa, włoski, hiszpański, niemiecki
Stolica: Brasilia
Ustrój polityczny: republika federalna
Liczba ludności: 201.10 mln
Powierzchnia: 8 511 965 km2
Waluta: real brazylijski (BRL)
Religia dominująca: katolicyzm
Kod telefoniczny: +55
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Większość powierzchni kraju leży w strefie klimatu równikowego i podrównikowego, natomiast regiony leżące na południu w okolicach zwrotnika Koziorożca – to tereny, które leżą zwrotnikowej strefie klimatycznej. Oznacza to, że cała powierzchnia kraju zalicza się do strefy klimatów gorących – czyli takich które obejmują na ogół obszary leżące między zwrotnikami. Kraj znajduje się pod wpływem równikowych mas powietrza ze zróżnicowaniem regionalnym. Działanie mas gorącego powietrza jest łagodzone przez napływ morskiego powietrza znad Atlantyku. Ponadto na zróżnicowanie klimatyczne ma rzeźba terenu – wyżynny charakter kraju. Strefa klimatu równikowego obejmuje Nizinę Amazonki, oraz regiony nadmorskie na północy i na południu kraju. W regionach nadmorskich (poza południowym krańcem wybrzeża Brazylii) wpływ suchszych mas powietrza typowych dla klimatu podrównikowego i zwrotnikowego jest eliminowany. Wynikiem tego jest to, ze klimat np. w rejonie miasta São Paulo leżącego na zwrotniku Koziorożca ma cechy typowe dla klimatu równikowego. Średnia roczna temperatura dla tej strefy wynosi 24 °C. W pewnym oddaleniu od morza i w zachodniej części Niziny Amazonki notuje się dość duże jak na strefę równikową amplitudy dobowe co wiąże się z ruchami mas powietrza – zimnego i gorącego. Średnia temperatura dobowa może wzrosnąć nawet do 28 °C i więcej. Opady są na ogół wysokie, charakterystyczne dla klimatu równikowego. Klimat podrównikowy. Wyżyna Gujańska i część Wyżyny Brazylijskiej leży w strefie klimatu podrównikowego, gdzie występuje pora deszczowa i sucha. Tereny te cechują się większą amplitudą dobową i roczną i nierównomiernym rozkładem opadów. Sucha odmiana klimatu podrównikowego obejmuje zachodnią część Wyżyny Brazylijskiej i region stanu Bahia leżącego w regionie kraju najdalej wysuniętego na wschód (północno-wschodnia część Brazylii). Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą tu od 19 °C do 26 °C. Nad obszarem Mato Grosso często docierają więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy przyby­wający do Brazylii w celu turystycznym na okres do 90 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku wizowego. Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni należy złożyć w Policji Federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu. Paszport musi być ważny minimum 180 dni od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka). Zdarzają się przypadki skracania przez policję graniczną pobytu poprzez wstawienie specjalnego stempla do paszportu.więcej

Czas:

UTC -2 do -5 – zima, UTC -1 do -4 – latowięcej

Opis:


Brazylia, największe pod względem powierzchni i liczby mieszkańców państwo Ameryki Południowej oraz piąte pod względem wielkości państwo świata. Zajmuje ponad 47,5% powierzchni Ameryki Południowej. Terytorium Brazylii zajmuje prawie połowę powierzchni Ameryki Południowej i rozciąga się w centrum i na wschodzie kontynentu, położone nad Oceanem Atlantyckim.

Kraj ten ponadto graniczy prawie ze wszystkimi państwami Ameryki Południowej, jedynie Chile i Ekwador nie są krajami graniczącymi z tym ogromnym państwem. Brazylia znana jest na świecie z piłki nożnej i ogromnych połaci lasów tropikalnych. Kraj cechuje się tropikalnym klimatem, a także rozwiniętą siecią rzeczną, gdzie przez terytorium kraju płynie druga co do długości rzeka świata – Amazonka.

W lasach Amazonii żyje wiele gryzoni takich jak kapibara czy aguti. Do większych zwierząt należą pekari, mazamy i tapir anta. W lasach tropikalnych występuje też wiele gatunków jaszczurek i węży do których należą boa dusiciele i anakondy żyjące w rzekach. Na drzewach żyją leniwce, małpy i wiele gatunków ptaków do których należą papugi – najbardziej charakterystyczne dla Ameryki Południowej – ary oraz, kolibry i bławatniki. W rzekach Amazonii żyją manaty, delfiny słodkowodne i słynne piranie. Ponadto w Amazonce żyje największy na świecie żółw słodkowodny z gatunku Podocnemis, który osiąga wagę do 70 kg.

Świat zwierząt sawann brazylijskich nie jest tak bogaty jak w Afryce, nie występują tam stada dzikich zwierząt jak to ma miejące w Afryce. Rzadko występującymi gatunkami są jeleń pampasowy i wilk grzywiasty. Do ptaków należą strusie nandu i wiele innych gatunków. Na obszarze pantanalu (stany Mato Grosso i Mato Grosso do Sul) żyje wiele gatunków ptaków jak ibisy.

W Brazylii jest 28 parków narodowych i rezerwatów o łącznej powierzchni 455 tys. km² – najbardziej znane to Iguaçu i Serra de Capivara (wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody), Paulo Afonso, Sete Quedas, Itatiaia i Tocantins.

Kuchnia brazylijska


Narodowa kuchnia Brazylii, powstała w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie indiańskich, europejskich i afrykańskich tradycji kulinarnych, przy wykorzystaniu lokalnie dostępnych składników. Podstawą diety Indian był maniok, zaś niewolnicy afrykańscy wnieśli do kuchni brazylijskiej przede wszystkim jam, olej palmowy, dania na bazie fasoli i ryżu (np. feijoada czy feijão com arroz oraz kuskus, znany również w XV-wiecznej Portugalii. Wpływy europejskie nie ograniczają się do kuchni portugalskiej, wraz z kolejnymi falami emigrantów docierały również elementy tradycji niemieckiej i włoskiej, takie jak kiełbasy, piwo, ziemniaki i makaron, a także sosy. W późniejszym czasie kuchnia brazylijska została dodatkowo wzbogacona o dania potrawy pochodzące z Libanu i Japonii.Typowe dania kuchni brazylijskiej: acarajé, caruru, feijoada, moqueca, picadinho de jacaré, tacacá, vatapá

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Należy zgłosić wwóz telefonu komórkowego czy innego wartościowego sprzętu elektronicznego, który będzie używany na terenie kraju.

PRZEPISY PRAWNE. Ze względu na działalność zorgani­zo­wanych międzynarodowych grup przestępczych, należy zacho­wać szczególną ostrożność i w każdej sytuacji bezwzględnie unikać przyjmowania przesyłek, pakunków lub bagażu od przypadkowych osób.

UBEZPIECZENIE. Zaleca się wykupienie przed wyjazdem ubezpie­czenia medycznego, obejmującego pomoc za granicą, najlepiej u ubezpieczyciela mającego przedstawicielstwa w Ameryce Połud­niowej – w prze­ciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie wymaga się szczepień od osób przybywających z Europy. Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak szczególnie zalecane osobom podróżującym do niektórych stanów. Świadectwa szczepień przeciw żółtej febrze wymagane są od osób wjeżdżających do Brazylii z krajów dotkniętych tą chorobą (dotyczy to głównie: Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru i Wenezueli). Szczepień nale­ży dokonać co najmniej 10 dni przed przekro­czeniem granicy. Na obszarze tropikalnym Brazylii należy wystrzegać się picia nieprzegotowanej wody. Przychodnie i szpitale publiczne są bezpłatne w ramach posiadanego ubezpieczenia, ale usługi w nich świadczone są często na niskim poziomie. Obowiązuje zakaz wwozu lekarstw do Brazylii. Jeśli podróżujący wymaga stałego przyjmo­wania lekarstw, należy uzyskać stosowne zaświadczenie od polskiego lekarza, przetłumaczyć je na język portugalski u tłumacza przysięgłego a następnie dokonać legalizacji tłumaczenia w MSZ RP. Następnie, w Wy­dziale Konsu­larnym Ambasady Brazylii w Warszawie należy uzyskać dalszą legalizację. Zaświadczenie należy okazać brazylijskim służbom kontrolnym na granicy.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Wymagane jest między­narodowe prawo jazdy, dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Wypożyczając samochód, należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Większość kierowców w Bra­zylii nie ma ubez­pieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej lub z wykupionego pełnego ubezpieczenia.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń – z wyjąt­kiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów za­mieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. Z uwagi na wysoką przestępczość należy bezwzględnie wyklu­czyć poruszanie się po kraju autostopem. Znajo­mość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w ję­zyku portugalskim.

BEZPIECZEŃSTWO. We wszystkich, a zwłaszcza w wielkich miastach trzeba zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to przede wszystkim miast: Rio de Janeiro, Vitoria, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza i Manaus. Kradzieże i napaści na turystów są bardzo częste a zagrożenie prze­stęp­czością pospolitą bardzo duże. Coraz więcej polskich turystów przyjeżdża do regionu Nordeste (Północny Wschód) - Ambasada RP w Brasilii notuje przypadki pobicia i rabunku w Fortalezie w stanie Ceará. W całej Bra­zylii odnotowuje się napady z bronią w ręku i porwania, w tym również turystów zagranicznych. Wskazane jest unikanie bocznych ulic oraz dzielnic uważanych za niebez­pieczne. Nie należy poruszać się w nocy – jeżeli zaistnieje taka konieczność, trzeba szukać miejsc uczęszcza­nych i oświet­lonych, patrolo­wanych przez policję. Turyści powinni zachować szczególną ostrożność na plażach, w pobliżu hoteli, dyskotek, klubów nocnych, banków i banko­matów, z uwagi na wzmożone zagrożenie przestępczość w tych miejscach. Przypadki kradzieży w miejskich autobusach i na lotniskach są również bardzo częste. Wskazane jest zachowanie ostrożności, gdy ktoś nieznajomy proponuje pomoc lub podwiezienie. Naj­lepiej ko­rzystać wyłącznie z taksówek zrze­szonych w korpo­racjach. Nie należy nosić przy sobie kosztowności, zwłaszcza zegarków i biżuterii oraz innych cennych przed­miotów. Ważne dokumenty i większe sumy pieniędzy należy deponować w hotelowych sejfach. Dob­rym pomysłem jest zrobienie kserokopii paszportu i pozosta­wienie oryginału w hotelu. W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom, którzy stali się ofiarą przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne póź­niej­sze uzyskanie odszkodowania.

PRZYDATNE INFORMACJE:
   Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia, ale w więk­szości stanów napięcie wynosi 127 V.
   Telefony komórkowe przywożone z Polski zwykle działają jedynie w większych miastach i dotyczy to prawie wyłącznie aparatów 3-systemowych (w Brazylii działa zarówno system amerykański, jak i GSM).

Galerie z: BrazyliaZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »