Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Arabia Saudyjska  - Przewodnik turystyczny

Arabia Saudyjska

Podstawowe informacje

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Język urzędowy: arabski
Języki używane: arabski
Stolica: Rijad
Ustrój polityczny: islamska monarchia absolutna
Liczba ludności: 28.68 mln
Powierzchnia: 2 149 690 km2
Waluta: rial saudyjski (SAR)
Religia dominująca: islam
Kod telefoniczny: +966
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Arabia Saudyjska leży w strefie klimatu zwrotnikowego suchego, gdzie na przeważającej części kraju panuje klimat skrajnie suchy. Klimat Arabii Saudyjskiej należy do najbardziej surowych na świecie i jest to jeden z najgorętszych obszarów na Ziemi. Temperatury są skrajne, kraj jest jednym z najgorętszych miejsc na świecie. Ogólna wartość termiczna dla całego kraju wynosi około 30 °C. Kraj cechują wysokie dobowe amplitudy temperatur, a także roczne, choć te są nieco łagodniejsze. Latem na wybrzeży średnie dobowe wartości oscylują w granicach 30-32 °C, ale już 50 km dalej, temperatury są o 10 °C wyższe. np. w Mekce latem w dzień jest około 45 °C, a w nocy 20 °C. W głębi lądu te wartości jeszcze bardziej się rozszerzają. Na pustyni Ar-Rub Al-Chali w dzień temperatura dochodzi do 50-53 °C, w nocy obniża się do zaledwie 10 °C. Okres zimy w Arabii także jest nacechowany wysokimi temperaturami. Średnia na wybrzeżu waha się od 15 do 20 °C, a w głębi lądu od 20 do 25 °C. Na pustyni zimą w dzień jest dość upalnie, temperatury w zależności od miesiąca wahają się od 25 do 30 °C, w nocy jest zimno i nierzadko występują przymrozki, ponieważ dłuższa od dnia noc sprawia, że powierzchnia pustyni szybko oddaje swoje ciepło. Charakterystyczną cechą klimat Arabii poza wysokimi temperaturami i niewielkimi opadami, jest niezwykła suchość powierza. Dotyczy to w szczególności pustyń, gdzie przez cały rok jest sucho, a zachmurzenie prawie nie występuje. Inną cechą klimatu są częste burze piaskowe i pyłowe, które często nawiedzają miasta arabskie, w tym stolicę kraju Ar-Rijad. Wiosną i latem wieje suchy i zarazem gorący wiatr- chamman, który nie tylko wywołuje burze piaszczyste, ale podnosi także temperaturę, zwłaszcza tę odczuwalną przez człowieka. więcej

Możliwości płatnicze:

Pieniądze wymienia się w bankach (część banków świadczy tę usługę jedynie posiadaczom kont, wyjątkiem są oddziały ban­ków na lotniskach międzynarodowych), w kantorach i renomo­wa­nych hotelach na podstawie paszportu lub iqamy. W po­wszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, VISA, American Express).więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele RP są obowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy. Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy przyjeżdżający musi w zasadzie mieć miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne. Uzyskanie wizy na granicy nie jest możliwe. Nie wydaje się wiz lotniskowych ani uprawniających do wyjścia z portu morskiego. Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup realizujących ściśle ustalony program. W skrajnych przypadkach procedura uzyskania wizy może trwać do kilku miesięcy. Osoby podróżujące między Jordanią a Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi mogą uzyskać wizę siedmiodniową. Wizy tranzytowe określają trasę przejazdu przez Arabię Saudyjską. więcej

Czas:

UTC +3więcej

Turystyka:

Turystyka na terytorium Arabii Saudyjskiej jest w dużym stopniu ograniczona. Mimo bardzo sprzyjających warunków klimatycznych, krajobrazowych, także potencjalnej atrakcyjności architektury i licznych zabytków, liczne ograniczenia sprawiają, że ów potencjał jest niewykorzystany. Przyczyniają się do tego z jednej strony ograniczenia obyczajowe (chociażby niemożliwość korzystania z kąpieli na plażach przez kobiety), a z drugiej strony wrogość otoczenia (Polskie MSZ ostrzega przed podróżowaniem w odległe rejony górskie i pustynne a także przygraniczne, ze względu na zagrożenie terrorystyczne). Także służby policyjne i bardzo restrykcyjna polityka wizowa utrudniają odwiedzenie kraju. De facto, na większą skalę z turystyką wiążą się jedynie liczne pielgrzymki do świętych miast Islamu – każdy muzułmanin ma bowiem obowiązek raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki – tzw. hadżdż.więcej

Opis:


Arabia Saudyjska, (arab. المملكة العربيّة السّعوديّة; trb. As-Su'udijja; Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su'udijja) – państwo położone w zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim. Graniczy z Irakiem, Jordanią, Kuwejtem, Omanem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Jemenem. Arabia Saudyjska jest jednym z państw założycielskich Ligi Państw Arabskich.

Królestwo Arabii Saudyjskiej obejmuje prawie 80% powierzchni Półwyspu Arabskiego, co odpowiada w przybliżeniu 1/5 powierzchni Stanów Zjednoczonych. Królestwo znajduje się w południowo-zachodniej części kontynentu azjatyckiego. Wschodnia część kraju to płaskowyż zaczynający się na północy pustynią Wielki Nefud i ciągnący się w wzdłuż Zatoki Perskiej, aż do największej na świecie pustyni piaszczystej Rub Al-Chali (Pusta Ćwiartka) na południu. Na zachodzie tego płaskowyżu znajduje się Nadżd, serce Półwyspu Arabskiego, znane z urwisk oraz pustyń żwirowych i piaskowych. Stolica Rijad położona jest właśnie w Nadżdzie. W zachodniej części kraju, równolegle do Morza Czerwonego, biegnie łańcuch górski. W regionie Hidżaz, usytuowanym nad Morzem Czerwonym, znajdują się święte miasta islamu Mekka i Medyna, miasto portowe Dżudda i letnia stolica kraju Taif.

Arabia Saudyjska jest centrum świata islamskiego. Znajdują się tam dwa święte miejsca religii muzułmańskiej: Mekka i Medyna. Obecny kształt państwa został nadany w 1932 roku, gdy powstało Królestwo Arabii Saudyjskiej, gdzie po dziś dzień panuje tam dynastia Saudów.

Kuchnia Arabii Saudyjskiej


Podstawowe produkty w kuchni Arabii Saudyjskiej to jagnięcina, kurczak, falafel (smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy, bądź bobu z sezamem), Shawarma, Murtabak i Ful medammis. Saudyjczycy zużywają najwięcej kurczaków w świecie. Jagnięcina serwowana jest tradycyjnie dla gości i na święta. Zakazane jest spożywanie wieprzowiny i picia alkoholu i jest to egzekwowane w całej Arabii Saudyjskiej. Według prawa islamskiego, zwierzęta muszą zostać zamordowane w sposób szczególny i pobłogosławione zanim zostaną zjedzone. Amerykańskie fast foody, pizza i sieci restauracji są popularne w Arabii Saudyjskiej (Burger King, McDonalds, Hardee's, KFC, Pizza Hut, Domino's pizza, Papa John's, Starbucks i Chili's.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Są bardzo restrykcyjne. Zakaz wwozu czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Zakaz obejmuje publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wiep­rzo­winę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię – wszystko w bardzo szerokim rozumieniu. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny jest karany grzywną i wpisywany na czarną listę, co faktycznie uniemożliwia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej. Kontrola celna we wszystkich punktach gra­nicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny. 

PRZEPISY PRAWNE. Wwóz i posiadanie narkotyków oraz jaki­kolwiek kontakt z nimi są traktowane jak zbrodnia i podle­gają w zasa­dzie karze śmierci. Dlatego osoby przywożące ze sobą lekarstwa powinny mieć receptę wystawioną przez lekarza. Obo­wiązuje stałe noszenie przy sobie paszportu albo poby­to­wej karty toż­samości (iqama) i fotokopii paszportu poświad­czonej przez pracodawcę. Kary za wykroczenia i przestępstwa są z reguły wyższe i bardziej dotkliwe niż w Europie (za przestępstwa przeciwko obyczajności oprócz aresztu często orzekana jest kara chłosty). Bardziej rygorystyczne jest też podejście do sprawcy. Bardzo surowo, łącznie z długoletnim więzieniem, karane jest posiadanie, produkowanie i spoży­wanie alkoholu. Również homoseksualizm uznawany jest za podlegającą surowej karze zbrodnię.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Poważne zabiegi medycz­ne i hospitalizacja są kosztowne. Często realizacja usługi me­dycznej warunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w Arabii Saudyjskiej i możliwie pełnej polisy ubezpieczenio­wej. Szcze­pienia zasadniczo nie są wymagane ani zalecane. Władze sau­dyjskie mogą wymagać szczepień przeciw zapa­leniu opon mózgowych (ew. okresowo także innych) od osób podróżujących w czasie pielgrzymek do regionu Mekki i Medy­ny (dokąd wjazd nie muzułmanów jest zakazany). W tym okre­4sie zagrożenie epide­miologiczne wzrasta w związku z napływem milionów pielgrzymów z całego świata. W nisko położonych regionach na wybrzeżu Morza Czerwonego od granicy z Jeme­nem po Dżeddę występuje sporadycznie malaria oraz ogniska Rift Valley Fever.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Władze saudyjskie hono­rują polskie i międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie można wypożyczyć samochód w hotelu (niezbędna kopia pasz­portu).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Arabia Saudyjska ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głów­nymi ośrodkami miejskimi i gospodarczymi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim. Często dochodzi do wypadków drogowych, ponieważ nagminnie nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza ogra­niczeń dozwo­lonej prędkości. W razie kolizji należy czekać na przybycie policji. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień na posterunku policji. Kierow­cy uczest­niczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z tym, że mogą być zatrzymani na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności. W każdym przy­padku należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo. Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) i kolejowy (tylko linia Rijad–Dammam) jest słabo rozwinięty, lotniczy natomiast – stosunkowo dobrze. Sau­dyj­skie linie lotnicze Saudia zaliczają się do najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują się w Dżeddzie i Dammamie, a krajowe m.in. w Abha, Taifie i Ta­buku). Praktycznie nie ma miejskiej komunikacji publicznej, natomiast powszechnie dostępne i stosunkowo tanie są taksówki. Baza hotelowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowo­czesne, zwłaszcza w dużych miastach.

BEZPIECZEŃSTWO. W związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym przy planowaniu podróży do Arabii Saudyj­skiej należy brać pod uwagę aktualną sytuację, a przebywając już na jej terytorium – wykazywać należytą troskę o bezpie­czeństwo oso­biste. Z tego względu m.in. zaleca się powia­damianie ambasady o przyjeździe do Arabii Saudyjskiej i zgło­sze­nie (e-mail) nie­zbędnych danych kontaktowych. Podró­żo­wanie po odległych, słabo zaludnionych terenach górskich i pustynnych – zwłaszcza przygranicznych – może być niebezpieczne.

RELIGIA, OBYCZAJE. Życie codzienne w Arabii Saudyjskiej jest zdominowane przez islam, a prawo muzułmańskie (szariat) jest rygorystycznie stosowane. Obowiązuje zakaz publicznego praktykowania wszelkich innych religii, co m.in. oznacza zakaz publicznego odprawiania nabożeństw i noszenia na widocz­nych miejscach innych niż muzułmańskie symboli religijnych (dotyczy to także krzyży i Biblii). Innowiercom zasadniczo nie wolno wchodzić do meczetów. Nie wolno fotografować saudyjskich kobiet. Zakaz fotografowania dotyczy również me­czetów, a także wszystkiego, co może być uznane za obiekt o znaczeniu strate­gicznym lub wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad. Zakazane są publiczne tańce, muzyka i filmy (poza imprezami zamkniętymi, odrębnymi dla kobiet i mężczyzn, oraz miejscami prywatnymi). Nieprzestrzeganie konserwatywnych zwy­czajów i norm życia społecznego może prowadzić do kon­fliktów. Wymaganym zwyczajowo okryciem wierzchnim dla kobiet (również cudzoziemek) noszonym w miejscach publicz­nych są czarne zapinane peleryny do kostek (abbaya) oraz szal (chustka) na głowę. Mężczyźni powinni – poza hote­lowymi tere­nami rekreacyjnymi i osiedlami dla cudzoziemców – powstrzy­mać się od noszenia szortów. Spo­łecznie nieakcep­towane jest również palenie tytoniu przez kobiety w miejscach publicznych. W okresie dorocznego miesięcznego muzułmań­skiego postu (rama­danu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicz­nych obowiązuje powszechny zakaz je­dze­nia, picia napojów oraz palenia tytoniu. Nadzór nad prze­strze­ganiem obowiązu­jących norm obyczajowych sprawują funkcjonariusze policji religijnej (ko­misji ds. promocji cnoty i zapobiegania występkom) – mutaw­wa. Powodem ich inter­wencji, aż do zatrzymania włącz­nie, może być niewłaściwe ubranie, sprzeczka na tle obycza­jowym, spożywanie alkoholu, a także przebywanie kobiety z mężczyzną w samochodzie lub w miejscu publicznym, o ile nie są małżeństwem lub nie łączy ich bliskie pokrewieństwo (sytuacje takie są niedozwolone w świetle saudyjskiego prawa; to samo dotyczy możliwości za­meldowania we wspólnym po­ko­ju w hote­lu). Znane są przy­padki domagania się dokumentu potwierdza­jącego zawarcie związku małżeńskiego lub pokrewieństwo.

PRZYDATNE INFORMACJE. W restauracjach, parkach, bankach, szkołach i innych insty­tucjach publicznych obowiązuje podział według płci, tzn. od­dziel­ne pomieszczenia dostępne są dla mężczyzn oraz rodzin i kobiet. Zasady te nie dotyczą większości skle­pów i komplek­sów handlowych.

Galerie z: Arabia SaudyjskaZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »