Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Luksemburg  - Przewodnik turystyczny

Luksemburg

Podstawowe informacje

Wielkie Księstwo Luksemburga

Język urzędowy: luksemburski, francuski, niemiecki
Języki używane: luksemburski, francuski, niemiecki
Stolica: Luksemburg
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Liczba ludności: 0.04 mln
Powierzchnia: 2 586 km2
Waluta: euro (EUR, €)
Religia dominująca: chrześcijaństwo
Kod telefoniczny: +352
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Luksemburg leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego będące pod wpływem morskich mas powietrza. Oznacza to, że temperatury cechują się łagodnym przebiegiem rocznym, a opady deszczu są wysokie. Przebieg roczny temperatur jest typowy dla obszarów o morskim klimacie mimo iż Luksemburg znajduje się 280 km od brzegów Oceanu Atlantyckiego. Masy powietrza kontynentalnego pochodzące z głębi Europy co prawda zaznaczają swój wpływ w kraju, to jednak występują one w niewielkim stopniu. W księstwie dominują wilgotne masy powietrza polarnomorskiego. To oznacza, że pomimo wyżynnego krajobrazu zimy są łagodne, nawet w regionie Ardenów. Na północy, w obrębie Ardenów jest chłodniej, ale średnie wartości i tak w ciągu zimy wynoszą -2 do 0°. Na południu jest jeszcze cieplej, gdzie średnie wartości termiczne wynoszą od 0 do 2 °C. Lata są chłodne, bez występowania ekstremów termicznych. Średnie wartości wahają się od 17 °C w Ardenach do 19 °C na południu kraju. Opady śniegu występują dość rzadko, zwłaszcza na południu, co wiąże się nie tylko z bliskością oceanu, ale i niezbyt dużą wysokością bezwzględną kraju. więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga jest paszport bądź dowód osobisty. więcej

Czas:

UTC +1 - zima, UTC +2 - latowięcej

Turystyka:

Dla kraju duże znaczenie ma turystyka. Głównie ośrodki turystyczne: miasto Luksemburg, Vianden oraz dolina rzeki Mozeli i Ardeny.więcej

Opis:


Luksemburg, niewielkie księstwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO. Luksemburg jest jednym z najmniejszych państw świata. Księstwo cechuje się wyżynnym krajobrazem, gdzie panuje umiarkowany klimat. Luksemburg należy do jednych z najbogatszych państw świata o wysokim produkcie narodowym brutto.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Turyści z krajów UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożonych towa­rów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty.

MELDUNEK. W przypadku pobytu turystycznego do 90 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE. Polisy polskich towarzystw ubezpieczenio­wych są uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce – tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE – ma obowiązkowe ubez­pie­czenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie od­szkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie ma zagrożeń sani­tarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień. Opieka me­dyczna jest ogólnie dostępna, jednakże na wizytę do niektórych lekarzy specjalistów, poza nagłymi wypadkami, trzeba czekać wiele dni, a nawet tygodni. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają prawo do opie­ki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przy­chodnię lub szpital państwowej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wyda­wanej w Polsce przez oddziały NFZ. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy. Zgodnie z prawem luksemburskim należy najpierw pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a następnie można ubiegać się o ich zwrot w miej­scowej luksemburskiej kasie chorych, przy czym kasa ta zwróci tylko część wydatków, z wyjątkiem „wkładu własnego pa­cjenta”.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedze­niach, a także posiadanie specjalnych siedzeń dla dzieci do lat trzech. W luksemburskim kodeksie drogowym jest zapis dot. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa, między innymi obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. W centrum stolicy Luksemburga są trudności z parkowaniem. Istnieją  parkingi podziemne, zabronione dla samochodów z instalacją na gaz. Znaczne przekroczenie dozwolo­nej prędkości może być  powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń. Istnieje sprawny i niedrogi system autobusów i pociągów i liczne formuły taryfowe w zależności od długości i okresu pobytu oraz liczby i wieku pasażerów. W weekendy obowiązuje bardzo korzystny system taryfowy kolei: za 6 € można nabyć całodniowy bilet kolejowy dla 5 pasażerów, pozwalający korzystać z sieci kolejowej w całym kraju. Zachęca to do wycieczek pieszych po malowniczym kraju. W stolicy funkcjonuje system zakupu biletów autobusowych przez SMS dla posiadaczy luksemburskich telefonów komórkowych: wysyłając SMS o treści „A” (tylko litera A) na numer 64222, otrzymuje się potwierdzenie zakupu biletu autobusowego ważnego 2 godziny. W stolicy funkcjonuje również system rowerów miejskich, pozwalający posiadaczom abonamentu komunikacji miejskiej używać bezpłatnie rower przez 30 minut, a powyżej tego czasu oraz pozostałym osobom, pozwala wypożyczać rowery płacąc kartą kredytową. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.

BEZPIECZEŃSTWO. Nie występują poważne zagrożenia przestępczością, należy jednak zachować zwykłą ostrożność, nie zostawiać w samochodzie widocznego bagażu i innych przedmiotów, chronić dokument tożsamości, kartę kredytową i pieniądze, itp. Uwaga na nieprawidłowe parkowanie samochodów lub niepłacenie za parkowanie – mandaty są wysokie (24 lub 49 €) a samochód może być ściągnięty przez służbę drogową, wówczas opłata wynosi 40 € za godzinę.

Galerie z: LuksemburgZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »