Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Mongolia  - Przewodnik turystyczny

Mongolia

Podstawowe informacje

Język urzędowy: mongolski
Języki używane: mongolski
Stolica: Ułan Bator
Ustrój polityczny: republika
Liczba ludności: 2.73 mln
Powierzchnia: 1 564 116 km2
Waluta: tugrik (MNT)
Religia dominująca: buddyzm tybetański
Kod telefoniczny: +976
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Mongolia leży w strefie klimatu umiarkowanego wybitnie kontynentalnego, suchego, a co za tym idzie cechą mongolskiej aury są skrajne temperatury i niska wilgotność powietrza. Klimat Mongolii dodatkowo można podzielić na ciepłą i chłodną odmianę. Chłodna odmiana występuje w północno-zachodniej części kraju zaś ciepła obejmuje południową i wschodnią część kraju. W Mongolii notowane są skrajne wartości termiczne. Lata są gorące, średnie temperatury wynoszą od 15 do 18 °C na północy, gdzie wpływ na temperatury ma rzeźba terenu, do 25-28 °C na południu kraju, przy czym na terenach nisko położony wartości te wzrastają do 30 °C. Tak jest na przykład na pustyni Gobi, gdzie w ciągu dnia jest upalnie, a w nocy występują spadki do kilku stopni powyżej zera. Zimy są mroźne lub bardzo mroźne. Na obszar Mongolii dostają się arktyczne masy powietrza znad Syberii. Średnie temperatury w styczniu na północy wynoszą około -30 °C, a nawet obniżają się do -50 °C. Nocą spadki są jeszcze większe. Jedynie na południu kraju jest cieplej, ale i tam średnie wartości dla stycznia są ujemne i jest to około -10 °C. Cechą temperatur Mongolii jest wybitny kontynentalizm. Dobowe różnice termiczne wynoszą około 30 °C. Ilość opadów jest bardzo niska. Podczas gdy w krajach Europy, które leżą na tej samej szerokości geograficznej notuje się dość wysokie lub wysokie opady, to w Mongolii wartości te są wielokrotnie niższe. Jednakże Mongolia jest krajem górzystym, a to oznacza, że w tychże rejonach wartości opadowe wzrastają, lecz i tam nie są one zbyt duże. Ponadto w wysokich partiach gór występują głównie opady śniegu. Mongolia jest bardzo suchym krajem, a maksima opadowe przypadają na okres lipiec-sierpień. Spada wtedy około 60% całorocznych opadów. Częstym opadem letnim jest grad, na południu występują burze pyłowe. W północnej części kraju występuje wyspowo wieloletnia zmarzlina (najdalszy zasięg na półkuli północnej). więcej

Możliwości płatnicze:

Za hotele, bilety lotnicze na trasach krajowych i zagranicznych, bilety kolejowe oraz inne usługi na ogół można płacić w de­wizach. Pieniądze należy wymieniać w hotelach, kantorach lub bankach. W Ułan Bator można płacić czekami podróżnymi Euro Cheque, Traveller’s Cheque, American Express, American Dollar, Canadian Dollar, Pound, kartami kredytowymi lub płatniczymi VISA, MasterCard, Ame­rican Express (karta Maestro nie funkcjonuje). W większości banków w Ułan Bator czynne są bankomaty.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy udający się do Mongolii muszą posiadać wizy; wydaje je Ambasada Mongolii w Warszawie, a także inne przedstawicielstwa konsularne Mon­golii na świecie. Przed­stawicielstwa konsularne Mongolii wydają wizy pobytowe na okres do 30 dni. W losowych przypadkach wizę mon­golską można uzyskać na lot­nisku Chinngis Khan (dawne Buyant Ukhaa) w Ułan Bator, na granicznych stacjach kolejowych w Zamyn Uud i Sukhbaatar oraz na granicznym przejściu drogo­wym z Rosją w Altanbulag. Zalecane jest jednak uzyskiwanie wiz przed podróżą. Wymagany okres waż­no­ści paszportu przy wjeździe wynosi sześć miesięcy. Granicę rosyjsko-mongolską cudzoziemcy mogą przekraczać (samochodem, motocyklem, rowerem itp.) jedynie w miejsco­wości Altanbulag. Granicę rosyjsko-mongolską można również przekraczać w innych miejscach, lecz jest to dość długa i skomplikowana procedura. Odradza się korzystanie z innych przejść granicz­nych niż Altanbulag, gdyż nie ma żadnej gwarancji opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Mongolii (i odwrot­nie). Międzynarodowe przejścia kolejo­we czynne cały rok znaj­dują się w miejscowości Sukhbaatar na granicy rosyjsko­-mon­golskiej oraz w miejscowości Zamyn Uud na granicy z Chinami.więcej

Czas:

UTC +7 do +8 – zima, UTC +8 do +9 – latowięcej

Opis:


Mongolia, (mong.: Монгол улс) duże państwo w środkowowschodniej Azji. Od północy graniczy z Rosją, a od wschodu, zachodu i południa z Chinami. Stolicą i największym miastem jest Ułan Bator, gdzie zamieszkuje ok. 38% populacji całego kraju. Mongolia jest republiką parlamentarną. Większość terenów pokrywają suche wyżyny i tereny górskie. Mongolia cechuje się surowym krajobrazem jak i klimatem, gdzie zimy są mroźne, ale lata upalne i suche.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu, wy­miany i wywozu pieniędzy. Przy wjeździe wypełnia się dekla­rację celną, w której należy podać ilość posiadanych środków pieniężnych i wwożone przedmioty wartościowe. Nie ma żad­nych szczególnych ograniczeń celnych odbiegających od powszech­nie przyjętych standardów. Obłożony restryk­cjami jest natomiast wywóz dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, jeśli nie mają one certyfikatu wystawionego przez uprawniony do sprzedaży punkt państwowy (np. Muzeum Narodowe w Ułan Bator, sklepy wolnocłowe, antykwariaty itp.).

MELDUNEK. Po przyjeździe do Mongolii cudzoziemcy w ter­minie do 7 dni powinni dopełnić formalności meldunkowych w Urzędzie ds. Imigrantów i Cudzoziemców w Ułan Bator. W przy­padku zorganizowanych pobytów turystycznych reje­stracji dokonują hotele.

UBEZPIECZENIE. Polisy obcych towarzystw ubezpieczenio­wych są na ogół honorowane, chociaż może to za sobą pociągać wiele uciążliwych formalności, kiedy trzeba zapłacić rachunek np. za opie­kę medyczną. W przypadkach zdarzeń losowych, takich jak kradzieże, straty, szkody w mieniu itp., należy uzyskać w ko­mendzie miejskiej policji w Ułan Bator (oddział dla cudzo­ziemców) od­powiednie zaświadczenie o zaistniałym zdarzeniu, aby przedstawić je firmie ubezpie­czeniowej w Polsce.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Szczepienia nie są obo­wiązkowe. Zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, ewentualnie przeciw wściekliźnie oraz tyfusowi, gdy planowana jest wyprawa w teren. W Mongolii zdarzają się zachorowania na żółtaczkę (typu A, B i C), a także za­trucia pokarmowe i biegunki, których przyczyną może być żywienie się w nie­których zakładach gastronomicznych, szczególnie w okresie letnim. Występuje zagrożenie wirusem HIV. Ze względu na różnice wysokości (przeciętnie 1300–1600 m n.p.m.) dłuższe pobyty mogą być szkodliwe dla osób cierpiących na zaburzenia układu krążenia i układu odde­chowego. W Mongolii nie należy pić nieprzygotowanej wody. Należy uważać na spożywane u gościnnych gospodarzy mleko, kumys oraz mięso. Poziom świadczonej opieki zdrowotnej jest bardzo niski. Pla­cówki medyczne istnieją tylko w większych miastach. Uzyskanie szybkiej pomocy w sytuacjach nagłych w terenie jest praktycznie niemożliwe. Można korzystać z usług lekarzy tradycyjnej medycyny mongolskiej (zioła, aku­punktura, akupresura, masaże).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jaz­dy jest honorowane. W Mongolii działa bardzo wiele firm tury­stycznych oferujących wynajem samochodów (jeepów) – z prze­wodnikiem lub bez.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Całe terytorium Mongolii jest dostępne dla cudzoziemców. Jedynie przebywanie w 30-kilo­metrowej strefie przygranicznej wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia mongolskiej straży granicznej. Można je uzyskać w komendzie straży granicznej w Ułan Bator lub w jej terenowych oddziałach w aimakach (miasta wojewódzkie). Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na legalne przebywanie w strefie przygranicznej trwa przeciętnie około trzech dni. Największe ograniczenia w podróżowaniu po kraju powodują: zły stan dróg, skromny transport drogowy, braki w zaopatrzeniu w niektóre podstawowe artykuły. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na ulicach z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez miejsco­wych użytkowników dróg.

BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest dość wyso­kie. Szczególnie dotyczy to Ułan Bator. Częste są kradzieże kieszonkowe.

PRZYDATNE INFORMACJE. W Mongolii od początku października do połowy lub nawet do końca maja trzeba liczyć się z mrozami (w styczniu i lutym nawet do minus 50 st. C). Występują przerwy w dosta­wach prądu, awarie ogrzewania, braki w dostawach ciepłej wody (z wyjątkiem dużych hoteli).

Galerie z: MongoliaZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »