Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Oman  - Przewodnik turystyczny

Oman

Podstawowe informacje

Sułtanat Omanu

Język urzędowy: arabski
Języki używane: arabski, perski, urdu
Stolica: Maskat
Ustrój polityczny: monarchia absolutna
Liczba ludności: 3.31 mln
Powierzchnia: 309 500 km2
Waluta: rial omański (OMR)
Religia dominująca: islam
Kod telefoniczny: +968
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Oman leży w strefie klimatu zwrotnikowego suchego i pomimo obecności wód Oceanu Indyjskiego prawie cały kraj posiada cechą kontynentalną. Cechą charakterystyczną aury Omanu są skrajności termiczne, niska wilgotność szczególnie we wnętrzu kraju i niskie opady. Na południowym zachodzie klimat przechodzi w odmianę skrajnie suchą. Trzeba jednak zaznaczyć fakt iż wschodnie wybrzeże kraju dostaje się nieco pod wpływ monsunów, to jednak przekłada się jedynie na nieco wyższą wilgotność powietrza i nieco łagodniejsze temperatury. Temperatury są wysokie. Średnie temperatury w styczniu wahają się od 18 do 20 °C W górach na północy kraju jest chłodniej i występują spadki do 0 °C. Wraz z nastanie wiosny temperatury szybko rosną i latem średnie wartości wynoszą od 29 do 35 °C. W ciągu dnia od maja do października temperatury są bardzo wysokie i sięgają średnie 40 °C, a na pustyni Ar-Rab al-Chali do 50 °C. Niemal cały Oman cechuje się wysokimi amplitudami dobowymi. Jedynie wschodnie wybrzeże kraju jest pod tym względem nieco łagodniejsze. Opady są niskie, lub nie występują w ogóle. Zdarzają się lata gdzie deszcze nie pada w ogóle. W okresie letnim zaznacza się wpływ monsuny na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, co powoduję że opady przypadają tam na miesiące letnie, a nie zimowe jak to zwykle ma miejsce w krajach klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego. Monsun jednak nie ma wpływu na ilość opadów deszczu. W Omanie czasami występują powodzie, związane z gwałtownymi i krótko trwałymi ulewami. Częstym zjawiskiem występującym we wnętrzu kraju są burze piaskowe i piaskowo-pyłowe. Mimo słabego wpływu monsunu letniego w Omanie raz na kilkanaście lat występują cyklony tropikalne, które powstają nad wodami Oceanu Indyjskiego i wędrują na północ. Czasami zdarza się, że taki cyklon nadciąga na wybrzeża Półwyspu Arabskiego. Jest to rzadkość, ale zjawisko to ma miejsce. więcej

Możliwości płatnicze:

Omańskie banki akceptują karty kredytowe i płatnicze dużych sieci, takich jak MasterCard, VISA, American Express. Założenie rachunku bankowego wymaga posiadania wizy uprawniającej do dłuższego pobytu.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy mogą otrzymać wizy w każdej placówce dyplomatycznej Omanu (naj­bliż­sza Ambasada Omanu znajduje się w Berlinie) bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody (promesy) władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej. Turyści po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jedno­krotne uprawniają do maksymalnie mie­sięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu; wizy wielokrotne, ważne jeden rok, uprawniają do wielu trzytygod­niowych pobytów (między ostatnim wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie). Niektóre linie lotnicze mogą jednak odmówić zabrania na pokład samolotu podróżnego bez dokumentu potwierdzającego możliwość otrzy­mania wizy na lotnisku w Maskacie. Paszport cudzoziemca ubiegającego się o wizę jednokrotną powinien być ważny przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty uzyskania wizy (1 rok w przypadku wizy wielokrotnej). W przypadku wydawania wiz na lotnisku nie wymaga się okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku wykazania się środkami pieniężnymi na każdy dzień pobytu.więcej

Czas:

UTC +4więcej

Turystyka:

Oman jest otwarty na ruch turystyczny, zarówno zbiorowy, jak i indywidualny. Preferowane są jednak formy zorganizowane.więcej

Opis:


Oman, (عُمان Uman) państwo w Azji, leżące na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim i Zatoką Omańską. Graniczy z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. Jest suchym i pustynnym regionem Azji, gdzie zdecydowana większość tego pustynnego kraju stanowią wyznawcy islamu. Ziemie dzisiejszego Omanu zostały podbite przez Arabów wyznających religię Mahometa. Obecnie kraj ten jest monarchią absolutną, którą rządzi sułtan, zaś prawo w kraju ustanowione na podstawie prawa koranicznego i po części brytyjskiego. Oman w przeciwieństwie do swojego sąsiada Arabii Saudyjskiej jest przyjazny dla zagranicznych gości. Poza wpływami z ropy naftowej, gospodarka czerpie spore dochody właśnie z turystyki.

Szata roślinna w Omanie jest bardzo uboga, czego przyczyną są niskie opady. Większość powierzchni kraju pokrywają pustynie i półpustynie. W strefie nadbrzeżnej, a zwłaszcza na obszarach miejskich rosną palmy, głównie daktylowce. W wodach przybrzeżnych rosną rafy koralowe. Świat zwierząt reprezentują gatunki pustynne. Do ssaków kopytnych należą gazele Lodera, ariel, oryks i tar, a także hodowany przez ludzie wielbłąd dromader. Spośród drapieżników w Omanie żyją karakale, szakale złociste i mangusty. Oman jest jedynym państwem Półwyspu Arabskiego dbającego o przyrodę. W Omanie istniej kilka obszarów chronionych. Wartym uwagi jest istniejący w rejonie Ras Al-Hadd rezerwat wielkich żółwi morskich, żyjących w wodach Oceanu Indyjskiego.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

MELDUNEK. Procedura meldunkowa nie obowiązuje cudzo­ziemców podróżujących w celach turystycznych lub z zamiarem odwiedzenia bliskich krewnych.

UBEZPIECZENIE. Polisy niektórych polskich ubezpieczycieli mogą nie być uznawane. W przypadkach poważnych schorzeń, wypadków drogowych lub losowych wydawane są stosowne zaświadczenia, na których podstawie podróżni mogą dochodzić swych roszczeń po powrocie do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie występuje tu szczególne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne; nie wymaga się szcze­pień ochronnych. Podstawowe lekarstwa są powszechnie do­stępne bez recepty.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Akceptowane jest między­na­rodowe prawo jazdy wydane w Polsce. Cudzoziemcy przeby­wający na podstawie wiz pobytowych, legitymujący się krajowym lub międzynarodowym prawem jazdy, mogą otrzymać miej­sco­we bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.

BEZPIECZEŃSTWO. W Omanie nie występuje większe zagrożenie przestępczością pospolitą.

RELIGIA, OBYCZAJE. Ze względu na muzułmańskie normy religijne i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich form ubioru w miejscach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet (nie należy pokazywać się w strojach z odkrytymi ramionami, w szortach, w zbyt krótkiej sukience czy spódnicy ani z dużym dekoltem). W okresie dorocznego miesięcznego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych należy powstrzymać się od spożywania jedzenia, picia napojów i palenia tytoniu. Nie należy także wchodzić do meczetów bez przewodnika.

Zgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »