Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Ghana  - Przewodnik turystyczny

Ghana

Podstawowe informacje

Republika Ghany

Język urzędowy: angielski
Języki używane: Asante, Ewe, Fante i inne
Stolica: Akra
Ustrój polityczny: republika
Liczba ludności: 23.00 mln
Powierzchnia: 239 460 km2
Waluta: cedi (GHS)
Religia dominująca: chrześcijaństwo
Kod telefoniczny: +233
Flaga/Godło: flaga godło

Przydatne informacje

Klimat:

Ghana leży w strefie klimatu podrównikowego wilgotnego na południu i suchego na północy. Klimat kształtowany jest przez masy powietrza równikowego znad Atlantyku i suchego pochodzącego z głębi lądu. Im dalej na północ, tym krócej trwa pora deszczowa. Temperatury są typowe dla klimatu równikowego. Wahają się 23 do 32 °C. Na północy, leżącej w strefie Sudanu, gdzie zaznacza się większy wpływ Sahary (kontynentalizm i zwrotnikowe powietrze), dobowe amplitudy temperatur są wyższe. I tak na północy średnia temperatura latem przekracza 30 °C, a w ciągu dnia dochodzi do 35, a niekiedy nawet do 39 °C, w nocy natomiast może spaść nawet o połowę. Na południu temperatury są bardziej równikowe, a amplitudy niewielkie. Średnia temperatura powietrza w tamtym rejonie wynosi od 26 do 29 °C. Różnice dobowe i roczne są niewielkie, zwłaszcza na wybrzeżu. Wartości opadów rozkładają się południkowo. Ilość opadów maleje w kierunku północnym, i tak samo zmienia się długość pory deszczowej. Na południu pory deszczowe są dwie, na północy jedna, jednak nawet podczas pory deszczowej deszcz nie pada codziennie, a w porze suchej jest go bardzo mało. Wilgotność powietrza nie spada w południowej części Ghany poniżej 80%. Na północnych krańcach jest bardziej sucho – panują warunki typowe dla strefy Sudanu. więcej

Możliwości płatnicze:

W hotelach i bankach honorowane są najbardziej znane karty kredytowe.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy udający się do Ghany muszą mieć ważną wizę zarówno turystyczną, jak i tran­zytową. Wizę można uzyskać za pośrednictwem konsula hono­rowego Ghany w Warszawie oraz w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych w innych krajach (najbliższe w Berlinie). Osoba starająca się o wizę winna mieć paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności. Powinna również przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie podczas pobytu w Ghanie oraz bilet na powrót drogą lotniczą bądź morską. Osoby pragnące przedłużyć pobyt winny zwrócić się do urzędu imigracyjnego co najmniej tydzień przed upływem waż­ności wizy.więcej

Czas:

UTC ±0więcej

Turystyka:

W porównaniu z większością państw afrykańskich baza tu­rystyczna jest w Ghanie stosunkowo dobrze rozwinięta.więcej

Opis:


Ghana, państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim położone nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Togo, Burkina Faso i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Nazwa kraju w języku Asante oznacza "Król - Wojownik". Pochodzi od przedkolonialnego, średniowiecznego Imperium Ghany, które jednak rozciągało się na terenach dzisiejszego Mali i Mauretanii. Handel z Europejczykami został po raz pierwszy nawiązany już w XV w., natomiast przedkolonialne królestwo Aszanti zachowało niepodległość aż do roku 1870, w którym to zostało skolonizowane przez Wielką Brytanię. Niepodległość odzyskała w roku 1957. Ghana jest małym państwem (jego powierzchnia wynosi 238 538 km²),  W okresie kolonialnym kraj ten nazywano "Złotym Wybrzeżem" ze względu na duże ilości pozyskiwanego tam złota.

Większa część terytorium Ghany pokryta jest sawanną gwinejską – rosną tu wysokie trawy i miejscowe skupiska drzew. W dolinach rzecznych występują lasy galeriowe. Na północnych krańcach Ghany, sawanna gwinejska zmienia się w bardziej ubogą sawannę sudańską. Tereny nisko położone, zwłaszcza rejon wybrzeża oraz Płaskowyż Aszanti, porastają wilgotne, wiecznie zielone lasy tropikalne. Na Płaskowyżu Aszanti las uległ znacznej degradacji z powodu rolniczej działalności człowieka. Na południo-wschodniej nizinie nadbrzeżnej występuje tzw. sawanna nadbrzeżna, powstała po wycięciu lasów tropikalnych. Obecnie przeważają tam takie drzewa jak: baobab oraz olejowiec gwinejski (palma oleista). Natomiast przy ujściach rzek rosną lasy namorzynowe. Obszary chronione zajmują 10,7 tys. km² czyli jedyne 4,5% powierzchni kraju. Tereny te obejmują 8 rezerwatów i parków narodowych. Świat zwierzęcy z powodu rabunkowej gospodarki człowieka uległ znacznemu zubożeniu. Większe zwierzęta jak słonie czy bawoły można spotkać jedynie w rezerwatach. W lasach tropikalnych zamieszkują małpy (szympansy i wiele innych gatunków człekokształtnych). Na sawannach zaś żyją charakterystyczne dla tych terenów hieny, antylopy, a w pobliżu rzek krokodyle i hipopotamy. W dużej ilości występują owady, zwłaszcza groźne dla człowieka muchy tse-tse. Na sawannach spotyka się termity. Bogaty jest też świat ptaków i gadów jak np. węże takie jak pyton czy mamba.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Restrykcje celne nie odbiegają od powszech­nie przyjętych standardów.

PRZEPISY PRAWNE. Złamanie prawa w Ghanie wiąże się z dotkli­wymi konsekwencjami. Obowiązujące uregulowania prawne wprowadzają bardzo surowe kary, przy czym już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do bardzo przykrych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest fotografowanie budynków rządo­wych, portów lotniczych, mostów i obiektów wojskowych. Konieczna jest na to specjalna zgoda władz ds. bezpieczeństwa.

UBEZPIECZENIE. Kontrolowane jest posiadanie ubezpieczeń oso­bowych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagra­nicz­nych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również polskich.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w mię­dzynarodowej książeczce zdrowia). Występują tu znaczne zagro­żenia sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią różnego typu, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgo­wych, żółtaczką A i B, AIDS i wieloma chorobami tropi­kalnymi (stopień ryzyka może być bardzo różny, w zależności od miejsca i warunków, w jakich się przebywa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych obowiązujących w tropiku. Dostęp do opieki medycznej jest bardzo ograniczony, prak­tycz­nie możliwy jedynie w dużych miastach. Poziom usług lekarskich, które są kosztowne, znacznie odbiega od standardów światowych. 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Podróżując samochodem, należy mieć międzynarodowe prawo jazdy.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Komunikacja autobusowa jest dobrze rozwinięta, choć jakość usług pozostawia wiele do życzenia. Można podróżować statkiem w górę rzeki Wolta od tamy w Akosombo na północ kraju. Akra utrzymuje połączenia lotnicze z większymi portami lotniczymi na świecie. W komu­nikacji krajowej regularne połączenia lotnicze ze stolicą mają Kumasi, Tamale i Sunyani. W Akrze działa system transportu publicznego. Stan dróg jest bardzo różny. Do wszystkich średniej wielkości miejscowości doprowadzone są drogi asfaltowe. Zbu­do­wano je niedawno, są w dobrym stanie.

BEZPIECZEŃSTWO. Ghana jest krajem stosunkowo bez­piecz­nym dla turystów. Swobodne przemieszczanie się po jej teryto­rium nie nastręcza problemów. Zagrożenie przestępczością pospolitą występuje w dużych miastach, głównie w niektórych dzielnicach Akry. Na prowincji jest zdecydowanie mniejsze. Odra­dza się jednak samotne wędrówki po zmroku i nawiązy­wanie przygodnych znajomości.

PRZYDATNE INFORMACJE:
   Ghana uznawana jest za jeden z najbardziej stabilnych krajów zachodniej Afryki, który konsekwentnie wprowadza reformy polityczne i przekształca gospodarkę. Otrzymuje znaczną pomoc zagraniczną, która przeznaczana jest przede wszystkim na modernizację infrastruktury. Zmiany te widać zwłaszcza w stolicy i większych miastach.
   Ceny są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są na ogół niższe, ale asortyment jest dość skromny, a jakość produktów mierna. Pamiętać należy, że targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny jest wielokrotnością tej, za którą sprzedawca spodziewa się sprzedać towar.
   Ludność nie jest niechętna fotografowaniu, trzeba jednak zawsze się upewnić, czy można zrobić zdjęcie.

Zgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »