Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Meksyk  - Przewodnik turystyczny

Meksyk

Podstawowe informacje

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Język urzędowy: hiszpański
Języki używane: hiszpański, oraz 63 języki indiańskie
Stolica: Meksyk
Ustrój polityczny: republika federalna
Liczba ludności: 112.33 mln
Powierzchnia: 1 972 550 km2
Waluta: peso meksykańskie (MXN)
Religia dominująca: katolicyzm
Kod telefoniczny: +52
Flaga/Godło: flaga godło

Wiadomości

ilość: 3

Tubo-social, Tubo-cool, Tubohotel czyli nocleg alternatywny

Tak reklamuje swoje usługi hotel w betonowych rurach z recyklingu w Tepoztlan, 45 minut od Nowego Meksyku. Za noc w szarym okrąglaku zapłacimy od 32 d »

Mosty nie dla lękliwych: Puente de Ojuela

To nie są miejsca dla osób cierpiących na akrofobię czyli lęk wysokości. Zbudowane z różnych materiałów, odmiennej długości i szerokości, niekiedy zda »

Podwodne atrakcje turystyczne. Muzeum

Smakołyki kuchni fusion serwowane na głębokości 5 metrów pod wodą? A może kartka water proof, wysłana do przyjaciół z poczty na dnie morza? Akweny wo »

Więcej

Przydatne informacje

Klimat:

Meksyk ze względu na dużą rozciągłość szerokości geograficznej i zróżnicowanie topograficzne cechuje się dużą różnorodnością klimatyczną. Ponad połowa kraju znajduje się pod zwrotnikiem Raka. W rejonach tych wilgotne i morskie masy powietrza znad Zatoki Meksykańskiej, Morza Karaibskiego i Pacyfiku są ściągane przez niskie ciśnienie atmosferyczne. Są one głównym źródłem opadów, których szczyt przypada na okres od maja do sierpnia. Zarówno wschodnie, jak i zachodnie wybrzeże jest narażone na często występujące tam huragany (w szczególności w sierpniu i w październiku). Północna część kraju, ze swoimi pustyniami i półpustyniami, nie obfituje w opady, co jest spowodowane głównie przez wyż baryczny panujący nad Pacyfikiem. Różnice temperatur w wilgotniejszych i tropikalnych częściach Meksyku są niewielkie (rzadko przekraczają 5 °C pomiędzy najgorętszym i najcieplejszym miesiącem). Okres zimowy można tu raczej zdefiniować jako porę deszczową. Na klimat w tym regionie największy wpływ ma położenie nad poziomem morza a poszczególne strefy klimatyczne ułożone są południkowo. Na wysokościach od 0 do 900 m temperatury są wysokie, obszary te są określane nazwą tierra caliente (hiszp. – gorąca ziemia). Przykładowo Veracruz położone nad Zatoką Meksykańską ma średnią dzienną temperatur ok. 25 °C. Tierra templada (hiszp. – ziemia umiarkowana) obejmuje regiony gdzie wysokość nie przekracza 1800 m. W Jalapie położonej 1400 m n.p.m. średnia temperatur wynosi ok. 19 °C. Tierra fria (hiszp. – zimna ziemia) to obszary sięgające 3300 m n.p.m. Pachucha znajdująca się na wysokości 2400 m cechuje się średnią roczną temperatur ok. 15 °C. Nad terra fria znajdują się jeszcze tzw. paramos (górskie pastwiska, na których zalega niekiedy śnieg), występują one głównie w środkowej części kraju na terenach od 3900 do 4200 m n.p.m. Im bardziej na północ od rejonów tropikalnych, tym większa staje się temperatura, która najwyższe poziomy osiąga w środkowej części Mesy Północnej. Amplitudy temperatur pomiędzy zimą i latem są tutaj znaczące. W Kalifornii Dolnej oraz w północnej części pustyni Sonora nierzadko w lipcu i sierpniu powietrze rozgrzewa się do nawet 43 °C. Poza wysokimi masywami górskimi i północną częścią Mesy Północnej temperatura rzadko spada poniżej 0 °C. Meksyk jest krajem, w którym opady są w większości rejonów przeważnie niewystarczające. więcej

Możliwości płatnicze:

W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi. W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, MasterCard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank wydający kartę.więcej

Dokumenty i wiza:

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia proce­dury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migra­cyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przy­padku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjedno­czonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z meksykańskich urzę­dów konsu­larnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migra­cyjnych, natomiast ostemplowaną kopię należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty – niedopełnienie obowiązku zgło­szenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Kon­sek­wencją nie-ostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku. Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD. Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.więcej

Czas:

UTC -8 do -6 – zima, UTC -7 do -5 – latowięcej

Turystyka:

Turystyka jest najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki meksykańskiej, po wydobyciu ropy naftowej stanowi największe źródło dochodów. Dawniej turyści odwiedzali głównie stolicę i przyległe kolonialne miasteczka na Mesie Centralnej a także starożytne miasta Majów na Jukatanie. W ostatnich latach w siłę rosną ośrodki położone nad piaszczystymi plażami Zatoki Meksykańskiej i Oceanu Spokojnego. Szczególną popularnością cieszą się takie kurorty jak: Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún, Cozumel, Ixtapa-Zihuatanejo, Mazatlán czy Cabo San Lucas. Od lat 60. buduje się wiele hoteli, lotnisk i innych elementów infrastruktury turystycznej po to aby przyciągnąć nowych gości z zagranicy. Wśród turystów największą liczbę stanowią Amerykanie, którzy upodobali sobie Meksyk ze względu na jego bliskość, niskie ceny i kulturową różnorodność.więcej

Opis:


Meksyk, kraj w Ameryce Środkowej. Sąsiaduje ze: Stanami Zjednoczonymi (na północy); Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu); Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie); Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie). Stolica – miasto Meksyk – jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Meksyk jest państwem bogatym w surowce mineralne, jednakże z ograniczonym areałem ziemi uprawnej i z gwałtownie rosnącą populacją. Ponad połowa mieszkańców żyje w środkowej części kraju, podczas gdy rozległe rejony na suchej północy i tropikalnym południu są rzadko zaludnione. W ostatnich latach gospodarka kraju w dużej części opiera się na dochodach z turystyki i eksportu ropy naftowej. Wewnętrzna migracja ludności z rejonów wiejskich spowodowała gwałtowny rozrost ośrodków miejskich, w których mieszka obecnie ponad 2/3 ludności. Mimo poprawiających się wskaźników ekonomicznych duża część społeczeństwa w dalszym ciągu pozostaje biedna. Modernizacja i uprzemysłowienie pozostają w sprzeczności z tradycyjnym stylem życia, który przetrwał głównie na odizolowanych terenach wiejskich. Jego częścią są małe społeczności, złożone z indiańskich chłopów, którzy żyją podobnie jak ich przodkowie. Kulturalne pozostałości po wielkich cywilizacjach indiańskich (np. Chichén Itzá czy Tulum) współistnieją obok kolonialnych miast hiszpańskich, takich jak: Taxco czy Querétaro. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, wyrażające się w kulturze, architekturze, kuchni i sposobie gospodarowania są cechą charakterystyczną dla współczesnego Meksyku.

Upalne regiony stanów Kalifornia Dolna, Sonora oraz przeważająca część północnego i środkowego Meksyku porośnięte są niską i sucholubną roślinnością. Większość Sierra Madre Zachodniej i Mesy Centralnej była pierwotnie pokryta wiecznie zielonymi lasami iglastymi oraz drzewami liściastymi. Podobna roślinność rozciąga się również dalej na południe w kierunku wyżyn. Z uwagi na długą obecność człowieka w tym regionie doszło do zubożenia bogactwa przyrodniczego, co przejawia się w ograniczeniu pasma lasów tylko do wyższych partii Sierra Madre Zachodniej. W ich skład wchodzą przeważnie sosny oraz jodły. Bogate w duże opady deszczu równiny nadbrzeżne, wyżyny Chiapas oraz południową część półwyspu Jukatan pokrywa gęsty las równikowy (selva). Na wschodnim wybrzeżu występują lasy kolczaste, zrzucające okresowo liście, i wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe. Południowo-zachodnie wybrzeże porastają również suche lasy kolczaste. Takie zwierzęta jak: małpy, tapiry, jaguary, które są charakterystyczne dla Ameryki Środkowej i Południowej posiadają również swoje siedliska w wilgotnych lasach południowego Meksyku. Ponadto południowa część kraju ze względu na niewielką gęstość zaludnienia pozostaje ostoją dla wielu rzadkich odmian zwierząt. Środkowy i północny Meksyk ze względu na silne oddziaływanie człowieka na środowisko utracił swoją pierwotną różnorodność biologiczną. Jednakże można tu spotkać głównie w parkach i rezerwatach m.in. niedźwiedzie, jelenie, pumy czy kojoty. Na pustynnych i półpustynnych częściach Meksyku występują króliki, węże i pancerniki.

Meksykańska kuchnia


Jest bardzo różnorodna i zmienia się wraz z klasami społecznymi i zwyczajami kulinarnymi. Podstawę diety przeciętnego Meksykanina stanowią tortille z kukurydzy albo pszenicy, fasola, papryka i pomidory. W bogatszych domach kuchnia jest bardziej urozmaicona z większymi wpływami kuchni amerykańskiej. Charakterystyczną cechą kuchni meksykańskiej jest również duże spożycie piwa, chociaż w ostatnich latach bardzo poprawiła się jakość win meksykańskich. Symbolem Meksyku pozostaje też wyrabiana z agawy tequila.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE:
   Podczas przekraczania granicy należy wy­pełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży ro­dzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę. Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wyma­ganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.
   Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy prze­zna­czone do użytku osobistego, aparat foto­gra­ficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komór­kowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radio­magnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących po­dejrzeń, że mogą mieć prze­zna­czenie handlowe.

MELDUNEK. Cudzoziemcy przyjeżdżający na po­byty turystyczne do 180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

UBEZPIECZENIE. Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowe jest OC. Zalecamy wykupienie przed podróżą do Meksyku polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i cho­rób w jednym z międzynarodowych towarzystw ubezpie­czeniowych, które mają swe oddziały na terenie Meksyku lub Stanów Zjednoczonych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Podczas przekraczania gra­nicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej, głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wiru­so­wymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spoży­wania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości. Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Apteki są dobrze zaopatrzone i  powszechnie dostępne, nawet w późnych godzinach wieczornych. Warto jednak zabrać ze sobą niezbędne środki pierwszej po­trze­by: opatrunkowe, przeciwbiegunkowe i przeciwbólowe.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Kierowcy powinni legity­mo­wać się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego, odpowiednie władze mogą wystawić meksy­kański duplikat. Przy wypoży­czaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu.

BEZPIECZEŃSTWO:
   Obecnie najbardziej zagrożone prze­stępczością zorganizowaną rejony kraju to stany Sinaloa, Baja California, Chiapas oraz Michoacán. Zagrożenia wynikają prze­de wszystkim z działania na tym terenie karteli narkotykowych. Turyści powinni być tam przygotowani na kontrole ze strony policji, a w niektórych przypadkach nawet wojska. W stanie Chiapas oraz w małym stopniu w stanie Guerrero zagrożenie związane też jest z działalnością oddziałów zbrojnej partyzantki.
   W związku z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa wzdłuż północnej granicy Meksyku, zaleca się polskim oby­watelom szczególną ostrożność podczas podróży w tym rejonie, zwłaszcza w okolicach miast Tijuana, Mexicali, Hermosillo i Ciudad Juárez.
   W ostatnim czasie odnotowano wzrost przestępczości pospolitej w stanach Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora oraz w mieście   Meksyk, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. „porwania  ekspresowe”, które mogą być wynikiem np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. Najczęstszym rezultatem porwań „ekspresowych” jest doprowadzenie do opróżnienia konta bankowego, kradzież kart płatniczych i innych wartościowych rzeczy które cudzoziemiec ma przy sobie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Zaleca się, aby nie stawiać oporu napastnikom, oddać pieniądze i posiadane przy sobie przedmioty wartościowe. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach, a w szczególnych sytuacjach w depozycie placówki. W mieście Mek­syk powszechne są kradzieże kieszonkowe, do których dochodzi najczęściej podczas podróży stołecznym metrem oraz tzw. metrobusem. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu i dowodu osobistego i trzymanie ich w głównym bagażu, a w czasie podróży transportem publicznym trzymanie dokumentów i pieniędzy na klatce piersiowej pod ubraniem. Turyści zagraniczni bywają także ofiarami oszustów pod różnymi pretekstami pożyczających od nich pieniądze lub proszących o sko­rzy­stanie z kart płatniczych i kredytowych. Wśród tych oszustów spory odsetek stanowią cudzoziemcy mieszkający na stałe w Mek­syku. Duże kurorty wypoczynkowe (Acapulco, Cancún, Mérida), a także okolice międzynarodowych lotnisk to miejsca w których najczęściej odnotowywano przypadki tego typu przestępstw.
   Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.

PRZYDATNE INFORMACJE:
   Należy pamiętać o napiwkach (od 10 do 15%) w restauracjach, barach i kawiarniach.
   Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać negatywnie. Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza iż naprawdę wiedzą jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca.
   Nie należy otwarcie krytyko­wać życia w Meksyku ani zachowania Meksy­kanów.  Krytyka, nawet konstruktywna, nie jest dobrze przyjmowana.
   W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptora i transformatora.

Galerie z: MeksykZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »