Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Zjednoczone Emiraty Arabskie  - Przewodnik turystyczny

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Podstawowe informacje

Język urzędowy: arabski
Języki używane: arabski
Stolica: Abu Dhabi (Abu Zabi)
Ustrój polityczny: federacja emiratów
Liczba ludności: 4.62 mln
Powierzchnia: 83 600 km2
Waluta: dirham (AED)
Religia dominująca: islam
Kod telefoniczny: +971
Flaga/Godło: flaga godło

Wiadomości

ilość: 7

Emirates lądują w Warszawie. Wkrótce bez wiz do Dubaju?

Emirates zainaugurowały loty do Polski. Jest to już 129. kierunek w globalnej siatce połączeń tego przewoźnika. Airbus A330-200 wylądował na warszawsk »

10 najwyżej położonych platform widokowych świata - miejsce 3.

Ranking dziesięciu najwyżej położonych platform widokowych znajdujących się w budynkach, które pną się w górę na wieleset metrów. Miejsce 3. Burj Khal »

Z Emirates bezpośrednio z Warszawy do Dubaju już od lutego 2013

Od 6 lutego przyszłego roku Airbus 330-220 arabskich linii Emirates będzie wykonywać codzienne rejsy na trasie Warszawa-Dubaj. Nowa trasa jest efektem »

Więcej

Przydatne informacje

Klimat:

Emiraty znajdują się w strefie klimatu zwrotnikowego suchego i skrajnie suchego na południu, w głębi lądu. Wpływ wód morskich ma minimalne znaczenie, gdzie jedynie wilgotność powietrza jest większa niż w pozostałej części kraju. Klimat w kraju jest gorący o cechach kontynentalnych, gdzie występują wysokie amplitudy termiczne. Latem w lipcu i w sierpniu średnie wartości termiczne wahają się od 33 °C w strefie nadmorskiej do 45° w głębi lądu. Upały w ciągu dnia dochodzą do 50°c. Zimą jest chłodniej, temperatury na trenie kraju oscylują w granicach 18-20 °C. Zimowe dni są dość ciepłe, zaś w nocy na pustyni do częstych zjawisk należą przymrozki. Opady są bardzo niskie. W głębi lądu na pustyni są lata, gdzie deszcz nie pada w ogóle. Powszechnym zjawiskiem są występujące zimą i wczesnym latem stałe, chłodne wiatry północne i północno-wschodnie zwane szamal. Wiatry te powodują występowanie burz piaskowych i pyłowych. więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele RP, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Wizy udzielane są osobom, dla których uprawniony podmiot miejscowy (tzw. sponsor) uzyska promesę w lokalnym urzędzie imigracyjnym na terenie ZEA. Może to być osoba fizyczna (obywatel ZEA lub cudzoziemiec przebywający w ZEA na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy), a także osoba prawna (firma zapraszająca, hotel, biuro podróży, przed­stawicielstwo linii lotniczych). Kopię promesy należy mieć przy sobie w trakcie odprawy wylotowej z Polski. Na podstawie promesy wiza umieszczana jest w paszporcie na granicznym punkcie kontroli ZEA (lotnisko, port, przejście drogowe). Oby­watele RP nie potrzebują wiz tranzytowych, jeśli po­zostają w stre­fie tranzytowej lotniska. Szczegółowe infor­macje o możliwości uzyskania przez obywateli RP wiz wjazdowych do Emiratów można uzyskać w Ambasadzie ZEA w Warszawie. Paszport ubiegającego się o wizę musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. W paszporcie nie mogą znajdować się wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu w tym kraju, gdyż taki paszport jest w myśl przepisów ZEA nieważny.więcej

Czas:

UTC +4więcej

Turystyka:

Niskie ceny towarów (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich brak podatków i cła) oraz nowoczesna infrastruktura hotelowa i sportowa przyciągają turystów zagranicznych i handlowców z krajów arabskich, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Federacji Rosyjskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie (w szczególności Dubaj) posiadają bardzo dużo luksusowych hoteli. Turystyka przynosi coraz większe dochody także mieszkańcom. Inwestycje w tym sektorze gospodarki są warte kilkadziesiąt miliardów dolarów.więcej

Opis:


Zjednoczone Emiraty Arabskie, niewielkie państwo położone we wschodniej części Półwyspu Arabskiego. Federacja Emiratów jest pustynnym krajem o gorącym suchym klimacie. Kraj jest zdominowany przez islam, gdzie obowiązuje surowe prawo religijne szariat. Emiraty należą do najbogatszych państw świata, a głównym sektorem gospodarki jest turystyka i bankowość. Zjednoczone Emiraty Arabskiej graniczą z następującymi państwami: Arabia Saudyjska, Oman, Katar od północy poprzez wody terytorialne Zatoki Perskiej, Emiraty graniczą z Iranem. Zdecydowanie większa cześć kraju jest nizinna, gdzie średnia wysokość wynosi od 100 do 200 m n.p.m. Jedynie na wschodzie kraju znajdują się pasmo gór Al-Hadżar al-Gharbi, które jest poprzecinane rozległymi, suchymi dolinami. Najwyższy szczyt kraju Dżabal al-Hasim wznosi się na wysokość 2087 m n.p.m. i leży na granicy z Omanem. Same zaś góry Al-Gharbi to formacje wznoszące się przeważnie na wysokość 1500 m n.p.m.

Obecnie Arabowie i Persowie stanowią jedynie 42% populacji kraju, z czego jedynie 19% to obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Osoby pochodzące z krajów subkontynentu indyjskiego to 50% społeczeństwa.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wy­wozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do ZEA nie można wwo­zić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odu­rza­jących (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty – także na najbardziej rozpowszech­nione leki uspokajające czy rozkurczowe), kaset wideo zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu. Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alko­holu i 2 l wina) uwarunkowany jest w zasadzie posia­daniem odpo­wied­niego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (niemuzułmanom). Warunek ten nie jest jednak rygorystycznie przestrzegany.

PRZEPISY PRAWNE. ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane (dotyczy to również niemuzułmanów). Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Teoretycznie wymóg posiadania zezwo­lenia obo­wiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol, lecz w praktyce przepis ten nie jest egzekwowany. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane. W okresie ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne.

MELDUNEK. W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach.

UBEZPIECZENIE. Polisy polskich towarzystw ubezpiecze­nio­wych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towa­rzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium ZEA. Na ten temat można uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

SZCZEPIENIA, SŁUZBA ZDROWIA. Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wy­magane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodo­ciągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W ZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. W przypadku pobytu nie przekra­czającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynaro­dowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypo­życzony z licznych tu wypożyczalni (niezbędna jest karta kredytowa), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o lokalne prawo jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać spro­wa­dzenia tłumacza.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpo­wied­niego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni. Grozi to bowiem ugrzęźnięciem w piachu i/lub utratą orientacji w terenie z dala od siedzib ludzkich.

BEZPIECZEŃSTWO. ZEA należą do krajów o najniższym w świe­cie wskaźniku przestępczości.

RELIGIA, OBYCZAJE. Wyznawcom innych religii zabrania się wchodzenia do meczetów podczas modlitw; także w innym cza­sie nie jest to raczej zalecane. W kwestiach ubioru widoczna jest pewna liberalizacja. Nie jest wymagane nakrycie głowy u ko­biet. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie. Jedynie na prowincji, a przede wszystkim w emiratach północnych, zaleca się, szczególnie ko­bietom, unikanie odzieży nadmiernie odkrywającej ciało.

PRZYDATNE INFORMACJE. Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stro­nie internetowej www.uaeinteract.com/travel/.

Galerie z: Zjednoczone Emiraty ArabskieZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »