Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Łotwa  - Przewodnik turystyczny

Łotwa

Podstawowe informacje

Republika Łotewska

Język urzędowy: łotewski
Języki używane: łotewski, rosyjski
Stolica: Ryga
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Liczba ludności: 2.21 mln
Powierzchnia: 64 589 km2
Waluta: łat (LVL)
Religia dominująca: luteranizm
Kod telefoniczny: +371
Flaga/Godło: flaga godło

Wiadomości

ilość: 2

Co robili Sherlock Holmes i Herman van Rompuy w Rydze?

Jauniela to jedna z najstarszych uliczek stolicy Łotwy. Otaczające ją, urokliwe kamieniczki przyciągnęły uwagę wielu filmowców, ale również unijnych V »

O Łotyszce, co nie chciała Polaka albo Zamek w Turaidzie

Turaida w tłumaczeniu na polski oznacza „Ogród Bogów”. W tej łotewskiej miejscowości, na jednym z wielu okolicznych pagórków, znajduje się średniowiec »

Więcej

Przydatne informacje

Klimat:

Łotwa leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Cechy klimatu morskiego występują na Półwyspie Kurlandzkim, a bardziej kontynentalny klimat panuje na wschodzie. Łotwa przez większość roku znajduje się pod wpływem polarnomorskich mas powietrza, zaś w okresie zimowym nad krajem dominują masy arktyczne znad Syberii. Średnie temperatury roczne wahają się pomiędzy 4,5 °C a 6,5 °C ( w styczniu od −3 °C na zachodnim wybrzeżu do −7 °C na północnym wschodzie, w lipcu – ok. 17 °C). Liczba dni upalnych jest nieduża (poniżej 20 dni w roku) co wiąże się z wpływem Bałtyku i szerokości geograficznej. więcej

Możliwości płatnicze:

Wymiana pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trud­ności z uwagi na dobrze rozwiniętą sieć punktów wymiany walut. Sporadycznie można wymienić także złotówki. Po­wszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Łotwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Paszport lub dowód po­winien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.więcej

Czas:

UTC +2 – zima, UTC +3 – latowięcej

Turystyka:

Łotwa jest krajem nizinnym, z licznymi wzniesieniami, oraz około 5000 jezior w większości polodowcowych. Słabo urozmaicony krajobraz, oraz także liczne źródła wód mineralnych predestynują Łotwę do stania się miejscem wypoczynku. Dużym atutem Łotwy jest długa linia brzegowa i nadbałtyckie plaże. Najsłynniejszym miastem wypoczynkowym jest otoczona wianuszkiem mniejszych ośrodków Jurmała, skąd można dopłynąć promem do innych portów nad Bałtykiem. Poza Rygą i Jurmałą wielu turystów odwiedza nieodległą od stolicy Siguldę, leżącą na skraju Parku Narodowego Gauja, gdzie podziwiać można: zamki, jaskinie, jeziora, starodrzew. Turyści chętnie odwiedzają także drugie miasto kraju, położony nad Dźwiną Dyneburg.więcej

Opis:


Łotwa, (łot. Latvija) niewielkie państwo w Europie Północnej, powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO. Od strony lądowej graniczy z Litwą, Białorusią, Rosją i Estonią. Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Obszar kraju cechujący się klimatem przejściowym jest nizinnym terenem gdzie typową formacją roślinną są lasy mieszane. Łotwa przed rokiem 1990 wchodziła w skład dawnego ZSRR.

Pełny opis tutaj.



Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Turyści podróżujący po krajach UE podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów prze­zna­czonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprze­daży. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

MELDUNEK. Osoby przebywające na Łotwie w celach turys­tycznych do 90 dni nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

UBEZPIECZENIE. Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania na Łotwie z opieki medycznej w sytuacjach nagłych, w ramach posiadanego ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem na Łotwę warto jednak zaopatrzyć się w ubezpieczenie gwarantujące pełne pokrycie kosztów leczenia (poza ubezpieczeniem powszechnym) i kosztów ewentualnego transportu chorego do Polski. Polisy polskich towa­rzystw ubezpieczeniowych są uznawane.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie występują tu zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. Jednak sezonowo odnotowywany jest wzrost zagro­żenia odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych; zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę.
Nie ma utrudnień dla Polaków w dostępie do placówek publicz­nej służby zdrowia. Należy jednak pamiętać, że – podobnie jak w Polsce – aby móc skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Na drogach Łotwy panuje relatywnie niewielki ruch samochodowy, z wyjątkiem tras tranzytowych i prowadzących do stolicy oraz ulic większych aglomeracji miejskich. Piesi raczej nie mogą liczyć na życzliwość prowadzących pojazdy; wchodząc na jezdnię, powinni zacho­wać szczególną ostrożność. Osoby poruszające się po zmroku na obszarach nie oświetlonych winny zaopatrzyć się w światła odblaskowe. Za brak odblasków przyczepionych do odzieży, torby czy plecaka, jak również za poruszanie się prawą stroną jezdni grozi mandat do 20 LVL. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca należy używać opon zimowych. Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na pra­widłowe parkowanie. Wobec osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym obowiązują surowe sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Sieć komunikacyjna Łotwy jest dość dobrze rozwinięta. Korzystanie z dróg jest bezpłatne. Za wjazd własnym środkiem transportu do strefy Jurmały należy w przydrożnych automatach wnieść opłatę na cele ekologiczne w wysokości 1 LVL. Opłaty za przejazd komunikacją miejską, kolejową i autobusową nie są wysokie. Standard świadczonych usług jest zróżnicowany.

BEZPIECZEŃSTWO. Na Łotwie nie ma podwyższonego zagro­żenia przestępczością, jednak policja zaleca zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i autobusowych. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych. Należy unikać zawierania przypadkowych zna­jo­mości i samotnych spacerów w rejonach odludnych, szcze­gólnie po zmroku, zwłaszcza po spożyciu alkoholu. Ze względu na przypadki kradzieży, wymuszeń na zagranicznych turystach w Rydze zapłaty zawyżonych rachunków za usługi gastronomiczne, hotelowe, uruchomiono specjalny nr  tel. 22033000, czynny całodobowo, pod którym można zwrócić się o pomoc w razie znalezienia się w trudnej sytuacji. Linia telefoniczna obsługiwana jest po rosyjsku i angielsku. W nocnych klubach zaleca się dokonywania opłat po każdym zamówieniu w walucie miejscowej gotówką, by uniknąć nieprzewidzianych narzutów. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (bądź posiadanie napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach) w miejscach publicznym (np. w parku bądź na ulicy) może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 100 łatów.

RELIGIA, OBYCZAJE. Łotwa jest krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W większych miastach można znaleźć świątynie wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich. Największe grupy wyznaniowe stanowią w kolejności: luteranie, katolicy i prawosławni. Obyczaje i święta Łotyszy są związane z tradycją chrześcijańską, jak w większości krajów europejskich, oraz z wierzeniami przodków, nawiązującymi do obrzędów przedchrześcijańskich. Święta z czasów pogańskich odnoszą się do zmian pór roku, i tak świętowane są głównie Meteņi, Miķeļi, Jāni, Mārtiņi. Hucznie obchodzone są Jāni, zw. też Līgo. Wówczas domy ozdabia się wiankami z traw, kwiatów polnych czy z liści dębu. Nosi się je na głowie lub zawiesza na samochodach. W nocy świętuje się tradycyjnie przy ogniskach poza miastem, nawiązując w ten sposób do kultu ognia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
   W czasie tradycyjnego dwudniowego święta, zwanego Lîgo (23–24 czerwca), urzędy są nieczynne, a ruch w miastach jest bardzo utrudniony z uwagi na orga­nizowane pochody i festyny.
   Informacja miejscowa: tel. 1188 (m.in. w języku rosyjskim i angielskim). W sytuacjach nadzwyczajnych należy dzwonić: straż pożarna – tel. 01, policja – tel. 02, pogotowie ratunkowe – tel. 03, zintegrowany system ratowniczy – 112, pomoc turystom – tel. 22033000.

Zgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »