Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Nigeria  - Przewodnik turystyczny

Nigeria

Podstawowe informacje

Federalna Republika Nigerii

Język urzędowy: angielski
Języki używane: 395 języków
Stolica: Abudża
Ustrój polityczny: republika federalna
Liczba ludności: 165.82 mln
Powierzchnia: 923 768 km2
Waluta: naira (NGN)
Religia dominująca: chrześcijaństwo, islam
Kod telefoniczny: +234
Flaga/Godło: flaga godło

Wiadomości

ilość: 2

Czy papież z Czarnego Lądu przyciągnie tam więcej turystów?

Kardynał nigeryjski Francis Arinze, ale i Peter Turkson z Ghany są w pierwszej piątce papabili, czyli najbardziej spodziewanych sukcesorów papieża Ben »

MSZ: Nigeria niebezpieczna

Nasz resort przypomina o utrzymującym się wysokim zagrożeniu zamachami terrorystycznymi i porwaniami obcokrajowców na terenie północnej i środkowej Ni »

Więcej

Przydatne informacje

Klimat:

Nigeria należy do gorącej strefy międzyzwrotnikowej, gdzie występują dwa typy klimatu: równikowy na południu i podrównikowy na północy. Dodatkowo podrównikowy dzieli się na wilgotny i suchy z porami deszczowymi i suchymi. Pogodę w Nigerii kształtują dwie masy powietrza. Wilgotne znad Zatoki Gwinejskiej i suche, kontynentalne z głębi lądu. Północne rejony dostają się pod wpływ suchego zwrotnikowego powietrza w okresie zimowy (pora sucha). Klimat równikowy na południu cechuje się stałymi temperaturami od 26-29 °C i dużymi opadami. Wilgotność nigdy nie spada poniżej 80%. Najwięcej opadów i najwyższa wilgotność cechuje deltę Nigru. Im dalej na północ, tym klimat staje się bardziej suchy. W środkowym pasie kraju (8-10°N), gdzie klimat jest podrównikowy, temperatury są bardziej zróżnicowane. To samo dotyczy opadów, gdzie można wyróżnić dwie wyraźne pory deszczowe. W czasie suchoty jest gorąco, temperatury w dzień przekraczają 30 °C, a nocy spadają o kilka stopni. Sucha odmiana klimatu podrównikowego oznacza wysokie amplitudy, jedną porę deszczową i niskie opady. Pomiędzy 10 a 12°N, temperatury wahają się od 24 °C w czasie pory deszczowej do 34, a nawet 36 °C na kilka tygodni przed opadami. Największe upały występują na kilka tygodni przed porą deszczową, potem powietrze gwałtownie się ochładza. Jeszcze dalej na północ (13 – 14°48'N) klimat podrównikowy nabiera cech klimatu wybitnie suchego. To oznacza niską wilgotność, niskie opady i wysokie amplitudy temperatur. W czasie deszczy i bezpośrednio po nich temperatura wynosi w granicach 23 °C. W czasie największej suchoty kilka tygodni przed deszczami temperatury dochodzą do 40 °C, a w nocy spadają o połowę. Pora deszczowa na północy trwa około trzech miesięcy. więcej

Możliwości płatnicze:

Kantory wymiany walut oferują kurs o ok. 5% wyższy niż banki. Karty kredytowe hono­rowane są tylko w największych hotelach i bankach. Należy posługiwać się nimi bardzo ostrożnie.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele RP muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Uzyskanie wizy bezpośrednio na przejściu granicz­nym nie jest możliwe. Zapewnienia o możliwości prze­kroczenia granicy nigeryjskiej bez uzyskania wizy wjazdowej są próbą oszustwa. Cudzo­ziemiec nie może oficjalnie opuścić terytorium Nigerii, zanim nie udokumentuje legalności wjazdu (istotny jest tu stempel kontroli granicznej potwierdzający wjazd na terytorium tego państwa). Obywatel polski udający się do Nigerii winien mieć paszport ważny co najmniej 6 miesięcy. Cudzoziemcy zamierzający przebywać w Nigerii dłużej niż 6 miesięcy muszą ubiegać się o kartę pobytu. W przypadku podróży turystycznych należy na granicy nigeryjskiej okazać ważny bilet powrotny. Nie została określona kwota pieniędzy wymagana na każdy dzień pobytu.więcej

Czas:

UTC +1więcej

Opis:


Nigeria, państwo w Afryce Zachodniej najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger, a pierwszy raz pojawiła sie w artykule gazety The Times z 1897 roku. Sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem. Nigeria jest położona nad Zatoką Gwinejską, gdzie znajduje się płaska i w niektórych miejscach bagnista nizina, w dużej części utworzona przez deltę Nigru. Wybrzeże typu lagunowego. Centralna część Nigerii to pagórkowate wzniesienia i płaskowyże (Joruba, Udi, Oban). Północ kraju to jałowe niziny.

Nigeria liczy około 165 mln mieszkańców (2011). Pierwszy spis przeprowadzony w latach 1952-1953, wykazał 31 mln mieszkańców. Od tego czasu liczba ta zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Nigerię zamieszkują 434 grupy etniczne, mówiące 395 językami, charakteryzujące się odmiennymi tradycjami i odrębną kulturą, sięgającą często czasów prehistorycznych. Północ jest zamieszkana głównie przez plemiona Hausa i Fulani, na południu dominują ludy Joruba i Ibo. Zróżnicowanie etniczne i religijne ludności było i jest przyczyną wielu konfliktów wewnętrznych, w czasie których dochodzi zazwyczaj do bezwzględnych porachunków między plemionami i masakry ludności cywilnej.

Roślinność Nigerii, która układa się równoleżnikowo, zgodnie ze strefami klimatycznymi dzieli się na cztery typy: lasy namorzynowe na wybrzeżu, lasy bagienne w Delcie Nigru, lasy tropikalne w południowej części kraju i mozaikę leśno-sawannową. Dodatkowo północne krańce Nigerii, zwłaszcza w rejonie jeziora Czad są pokryte suchymi sawannami, charakterystycznymi dla strefy Sahelu. Lasy równikowe charakteryzują się wysokimi drzewami i bogactwem gatunków. W wyniku działań człowieka (rolnictwo) zasięg występowania dzikiej zwierzyny uległ zmniejszeniu. Zmniejszeniu uległa także liczba gatunków, zwłaszcza w przypadku goryli, które kiedyś zamieszkiwały lasy deszczowe w pobliżu granicy z Kamerunem. Tylko na terenach parków narodowych można spotkać wiele dziko żyjących gatunków zwierząt. Licznie występują ptaki i gady oraz małe ssaki. Takie zwierzęta jak hipopotamy, żyrafy, lwy i lamparty występują w rzadkości. Dużo jest gatunków antylop i małp, jednak dotyczy to tylko obszarów chronionych. Marginalna jest populacja słoni, które występują tylko w rezerwacie Yankari, a ich liczebność nie przekracza tysiąca. Co więcej rezerwat Yankari zawiera największą populację słoni w Afryce Zachodniej.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

BEZPIECZEŃSTWO:
   Uwaga: Ze względu na niestabilną sytuację w rejonie delty Nigru w Nigerii (głównie stany: Delta, Bayelsa, Rivers i Akwa-Ibom) Ministerstwo Spraw Za­gra­nicznych zaleca obywatelom polskim planującym wyjazd w ten rejon wnikliwe rozważenie konieczności takiej podróży oraz warunków bezpieczeństwa, w jakich miałaby się odbywać. Gdy wyjazd jest niezbędny, usilnie zaleca się uprzedni kontakt z Ambasadą RP w Abudży oraz zachowanie szczególnej czujności i ostroż­ności podczas pobytu.
   Zagrożenie przestępczością jest bardzo wy­so­kie. W regionie delty Nigru stałym zjawiskiem są uprowa­dzenia cudzoziemców. Na drogach częste są bandyckie napady. Znaczne niebezpieczeństwa czyhają też w dużych miastach, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) w okolicach międzynarodowych lotnisk i w dziel­nicach portowych. Europejczyk nie prze­strze­gający zasad bezpie­czeństwa jest łatwym celem dla przestępców – biały człowiek poruszający się pieszo po ulicy wzbudza zainteresowanie.

PRZEPISY CELNE. Restrykcje celne dotyczące artykułów przy­wożonych na własny użytek nie odbiegają od powszechnie stoso­wanych standardów, niemniej nigeryjscy celnicy drobiazgowo kontrolują bagaże zarówno przyjeżdżających, jak i wyjeż­dża­jących. Obowiązuje zakaz wywozu kości słoniowej, wyrobów ze skór węży i innych gatunków chronionych. Zdarzają się problemy z wywozem pamiątek – wyrobów rękodzieła, które awansują często w oczach celników do kategorii „zabytków kultury narodowej”, na których wywóz potrzebne jest zezwolenie władz muzealnych. Wwożone dewizy należy zadeklarować przy wjeździe. Na wywóz dewiz w kwocie przekraczającej sumę wymienioną w deklaracji należy uzyskać zezwolenie Centralnego Banku Nigerii.

PRZEPISY PRAWNE. Konsekwencje naruszenia prawa w Nigerii są bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru spra­wiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle przykrych sytuacji. Zakazane jest wyko­nywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i stra­tegicz­nych oraz na obszarach zastrzeżonych.

MELDUNEK. Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldun­ko­wym. Zameldować się trzeba bezpośrednio po przybyciu do Nigerii w najbliższym urzędzie imigracyjnym.

UBEZPIECZENIE. Kontrolowane jest posiadanie ubezpieczeń oso­bo­wych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również polskich.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Przy wjeździe wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze. Występuje tu znaczne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią, cho­le­rą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgo­wych, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi, jednak stopień ryzyka może być bardzo różny, zależnie od miejsca pobytu i warunków higienicznych, w jakich się przebywa. Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do euro­pejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabie­gi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trze­ba wykonywać w Europie.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Należy mieć krajowe oraz międzynarodowe prawo jazdy. Prowadzenie samochodu w dużych miastach, zwłaszcza w Lagos, z uwagi na wielkie natężenie ruchu i jego chaotyczność, wymaga sporego doświadczenia.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Poza zaleceniem zachowania ostrożności, wynikającym z zagrożenia przestępczością, nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Głównym środkiem ko­mu­nikacji miejskiej pozostają motocykle, tzw. okady (z wyjątkiem Abudży, gdzie są one zakazane – jest natomiast w tym mieście sieć autobusowa). Taksówki to w większości samochody pry­watne, pomalowane na charakterystyczny kolor (m.in. w Abudży – zielony, w Lagos – żółty). Cena za kurs w mieście wahają się od 200 do 400 NGN, chociaż taksówkarze rozpo­czynają targowanie się nawet od 1000 NGN. Oprócz tego działają prywatne minibusy, którymi można przemieszczać się w obrębie miasta za niewielką opłatą, są one wszakże zawsze bardzo zatłoczone. Komunikacja autobusowa między dużymi miastami jest dobrze rozwinięta, jakkolwiek standard usług oferowanych przez różne firmy bywa różny. Także stan dróg jest bardzo zróżnicowany. Do wszystkich średniej wielkości miejsco­wości doprowadzone są drogi asfaltowe. Rozbudowywana jest sieć autostrad – niedawno zbudowane, są w stosunkowo dobrym stanie, aczkolwiek sieć ta nie jest jeszcze kompletna. Autostrady są bezpłatne. Lagos ma połączenia lotnicze z większymi portami lotniczymi Europy oraz z ważniejszymi miastami Afryki. Abudża ma połączenia bez­pośrednie z Frankfurtem, Londynem i Amster­damem. Ponadto Abudża, Port Harcourt, Kano i wiele innych miast mają regularne krajowe połączenia lotnicze. Prywatne linie lotnicze (Virgin Nige­ria, Arik, Aero Contractor) oferują usługi na dobrym poziomie.

RELIGIA, OBYCZAJE. W 12 stanach północnej Nigerii obo­wiązu­je prawo islamskie. Zakazuje ono m.in. spożywania alkoholu i posiadania publikacji o charakterze antyreligijnym, natomiast nakazuje odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych i no­sze­nie odpowiedniego ubioru. Zdarza się, że w okresie rama­danu oczekuje się również od cudzoziemców przestrzegania postu w miejscach publicznych.

PRZYDATNE INFORMACJE:
   Od 1999 r. Nigeria przechodzi okres demokratyzacji systemu politycznego i liberalizacji gospodarki. W 2007 r. odbyły się trzecie od czasu wprowadzenia rządów cywilnych wybory powszechne. Pozytywne przemiany stopniowo ogarniają kolej­ne sfery życia. Poprawa warunków ważnych z punktu widzenia cudzoziemców przyjeżdżających do Nigerii nie następuje w bardzo szybkim tempie, jednak jest widoczna.
   Baza turystyczna jest w Nigerii mniej niż skromna. Hotele zapewniające wysoki standard (przy jeszcze wyższych cenach) znajdują się jedynie w dużych miastach.
   W większych miastach są sklepy z artykułami potrzebnymi Europejczykom, restauracje, hotele. Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych przekupniów są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza cena proponowana przez sprzedawcę cudzoziemcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
   Ludność generalnie nie jest niechętna fotografowaniu, należy jednak zawsze się upewnić, czy można zrobić zdjęcie.
   W Nigerii korupcja jest nadal bardzo rozpowszechniona, mimo podejmowanych wysiłków, aby opanować to zjawisko. Bywa, że przedstawiciele władz (lub udający ich naciągacze) wma­wia­ją cudzoziemcom, którzy nie znają obowiązujących uregu­lo­wań, że muszą spełnić rozmaite warunki albo mieć dodat­ko­we dokumenty – zazwyczaj jest to próba wyłudzenia łapówki.
   Rozpowszechnione jest wyłudzanie pieniędzy przez Internet. Zarówno instytucje, jak też prywatne osoby, których adresy dostały się w niepożądane ręce, masowo otrzymują e-maile z ofertami szybkiego wzbogacenia się pod warunkiem wpłacenia „niewielkich” kwot (zazwyczaj sum sięgających co najmniej kilkuset USD) – zaleca się ignorowanie takich „ofert”. Częste są także próby wyłudzenia różnych towarów za po­średnictwem aukcji internetowych. W przypadku wątpliwości, czy korespondencja elektroniczna i proponowane w niej transakcje czy propozycje biznesowe są wiarygodne zaleca się kontakt z Ambasadą w Abudży.

Galerie z: NigeriaZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »