Przewodnik turystyczny

  • Wg. kraju   Wpisz kraj
źródła: własne, opowieści i galerie użytkowników, Wikipedia, MSZ i inne komentarzy: 0
Słowacja  - Przewodnik turystyczny

Słowacja

Podstawowe informacje

Republika Słowacka

Język urzędowy: słowacki
Języki używane: słowacki, czeski
Stolica: Bratysława
Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna
Liczba ludności: 5.45 mln
Powierzchnia: 49 035 km2
Waluta: euro (EUR, €)
Religia dominująca: katolicyzm
Kod telefoniczny: +421
Flaga/Godło: flaga godło

Wiadomości

ilość: 4

Słowacja świętuje inaugurację Koszyc jako Europejskiej Stolicy Kultury

Ponad 200 imprez w 70 miejscach, w Koszycach i regionie odbyło się w poprzedni weekend z okazji uroczystej inauguracji Koszyc jako Europejskiej Stolic »

Po raz pierwszy na Słowacji „Polski Weekend”

W dniach 25-27 stycznia w największym w Środkowej Europie ośrodku narciarskim Jasna na Słowacji odbędzie się „Polski Weekend”. Słowacy zapraszają na »

Słowackie Koszyce wśród 10 top destynacji Rough Guides na 2013

Dubrownik, angielskie Margate, Sztokholm, Valparaiso i Puerto Rico /Portoryko/ to szczególnie polecane przez ekspertów kierunki podróży na 2013 rok. »

Więcej

Opowieści

ilość: 1

Słowacja

Skuszona perspektywą łatwej i przyjemnej wycieczki organizowanej przez nasz lokalny PTTK Katowice przyjęłam zaproszenie na lajtowy wypadzik na Małą Fatrę. Jak sama nazwa wskazuje,… »
autor: just163

Więcej

Przydatne informacje

Klimat:

Słowacja należy do strefy klimatu umiarkowanego. Pogórza północnej Słowacji charakteryzują się klimatem chłodnym, natomiast niziny południowej Słowacji ciepłym. Między tymi obszarami zaznacza się klimat umiarkowanie ciepły. Przebieg roczny pogody jest zbliżony do tego jaki występuje w Polsce. Jedyna cecha różniąca słowacki klimat od polskiego to bardziej wyraźne zaznaczanie się mas powietrza kontynentalnego na wschodzie. Duży udział terenów górskich sprawia, że występuje piętrowość klimatyczna, a co za tym idzie fakt istnienia klimatu górskiego. Średnia roczna temperatura powietrza waha się od 6 °C do 10 °C, izotermy mają przebieg równoleżnikowy. Oznacza to, że wyższe średnie wartości temperatur są notowane na południu kraju, ze względu na to, że obszary te są nizinne (szerokość geograficzna nie ma wpływu na temperatury). Pewne różnice występują także między wschodem, a zachodem, które są wyraźnie widoczne w okresie zimowym. Zimy na terenach górskich są surowe, średnia temperatura w styczniu od –3 °C na zachodzie i południu do −5 °C na wschodzie, w Tatrach −11 °C. Na południu kraju średnia dla stycznia wynosi 0 °C. Latem występują wyraźne różnice między nisko położonym południem a górzystą północą. Wysoko w górach temperatura średnia wynosi 10 °C lub mniej. Na wyżynnych i śródgórskich terenach jest 16 °C, zaś na nizinach 20 °C i tam okres letni jest bardzo zbliżony do tego jaki jest w Polsce. Ze względu na obecność gór, opady są wysokie. Najniższe opady występują na południu i na wschodzie. Na nizinach zdarzają się susze, dlatego też stosuje się sztuczne nawadnianie. Największe opady występują latem. Opady śniegu występujące zimą mają miejsce na całym obszarze Słowacji, śnieg w górach utrzymuje się do średnio do maja. więcej

Możliwości płatnicze:

Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.więcej

Dokumenty i wiza:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty. Po wejściu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zniesione zostały kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości – paszportu lub dowodu osobistego.więcej

Czas:

UTC +1 – zima, UTC +2 – latowięcej

Opis:


Słowacja, niewielkie państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią, Polską, Czechami, Ukrainą oraz Węgrami. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od maja 2004 kraj należy do wspólnoty Europejskiej, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Cechuje się górzystym krajobrazem i umiarkowanym klimatem, gdzie dominuje roślinność niewiele różniące się od tej jaka jest w Polsce. Słowacja jest średnio rozwiniętym gospodarczo krajem Europy, atrakcyjne górzyste krajobrazy sprawiają, że kraj ten jest chętnie odwiedzany przez turystów.

Słowacja znajduje się po południowej stronie wododziałowego łuku Karpat i – w niewielkiej części – na nizinach naddunajskich. Jest krajem górskim, ponieważ 61% jej powierzchni zajmują liczne pasma Karpat Zachodnich, takie jak: Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała Fatra oraz Karpat Wschodnich, takie jak: Bieszczady i Wyhorlat. Najwyższy punkt Słowacji stanowi tatrzański szczyt górski Gerlach (2655 m n.p.m.). Góry obfitują w rozległe kotliny śródgórskie, z których największe to: Kotlina Koszycka i Kotlina Liptowska. Tereny nizinne zajmują stosunkowo niewielką część powierzchni kraju.

Pełny opis tutaj.Dane w oparciu o MSZ:

PRZEPISY CELNE. Zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE. Powszechny jest zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem. Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić  osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość.  Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna do wysokości 1660,- EUR.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:
   Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski.  Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty pomocy medycznej, udzielonej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.
   Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská záchranná služba) pobiera opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega „techniczna“ strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Natomiast pomoc medyczna jest w tych przypadkach udzielana bezpłatnie. Koszty pomocy ponoszą także narciarze, jeżeli odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczych i ratowniczych gwarantują tylko specjalistyczne ubezpieczenia wykupione w polskich lub słowackich  firmach ubezpieczeniowych, które obejmują turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej wymaga przedłożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

SZCZEPIENIA. W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:
   Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. „Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację.
   W sytuacji  braku naklejki „PL" policja drogowa może nałożyć mandat. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd  jest wyposażony w tablice rejestracyjne z oznaczeniami Unii Europejskiej.
   Pieszy ma bezwzględnie prawo pierwszeństwa na przejściu dla pieszych.
   Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.
   Obowiązują opłaty  za przejazd  słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi. W przypadku pojazdów  o masie całkowitej do 3,5 tony  obowiązują  nalepki autostradowe („winiety”), które należy wykupić, w zależności od okresu ważności, w następującej wysokości ( w 2011 roku) :
   Dla samochodów osobowych z przyczepami kempingowymi, których masa przekracza 3,5 tony obowiązuje dodatkowa nalepka (winieta) naklejona na samochód ciągnący przyczepę. Nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki stanowi 10-krotność opłaty rocznej.
   Pojazd należący do cudzoziemca powinien  być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.  Jednakże w Polsce posiadanie apteczki, w myśl obowiązującego prawa, nie jest obowiązkowe (oprócz autobusów i taksówek), jak również nie ma przepisów odnośnie ich wyposażenia. Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164, nie odbiegająca od norm słowackich. Ponadto według przepisów słowackich pojazd powinien być wyposażony w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, koło zapasowe, podnośnik, zapasowe żarówki i bezpieczniki elektryczne.
   Uwaga: Kierowcom, którzy nie zapłacą na miejscu nałożonego  mandatu, policja zgodnie z obowiązującymi przepisami słowackimi,  zatrzymuje prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Po zapłaceniu mandatu można zatrzymane prawo jazdy odebrać osobiście na posterunku Policji okazując dowód wpłaty.  Wobec kierowców, którzy w ciągu 15 dni nie uiszczą mandatu, wszczynane jest postępowanie administracyjne zakończone wydaniem postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu opłacenia kary. Nałożony mandat w myśl słowackich przepisów nie może zostać obniżony lub anulowany.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchranná služba). Brak zgłoszenia się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawany jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponoszą jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów - od 1 listopada do 15 czerwca. Podróżujący koleją, mogą wykupić bilet również w pociągu, jednakże  w tym przypadku muszą zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu.

BEZPIECZEŃSTWO. Nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

PRZYDATNE INFORMACJE:
   Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej.
   Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.
   Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestská polícia – cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.TURYSTYKA. Oficjalna strona internetowa Narodowego Centrum Turystyki Słowacji.

Galerie z: SłowacjaZgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »