kraj:
Polska
autor: KLA
03-01-2013, 11:51 komentarzy: 0

Paszporty

Paszporty, ot. Ðariusz, Flickr CC

Uproszczone procedury paszportowe od 2013 roku

Od 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu nie będzie trzeba jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania. Będzie można go złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie gotowy dokument będzie można odebrać.

Dotąd dokumenty paszportowe wydawane były przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje go w nagłych przypadkach związanych ze swoją pracą (na przykład nieplanowana wcześniej podróż służbowa). Teraz o taki paszport mogą ubiegać się jedynie osoby, które utraciły dokument paszportowy podczas podróży lub w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

Polskie paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci zdjęcia i odcisków palców. Obowiązek wydawania paszportów biometrycznych, tj. takich, w których w formie elektronicznej umieszczone są wizerunek twarzy i odciski palców, nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Od czerwca 2009 r. każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu musi złożyć odcisk palców. Polega to na ich przyłożeniu do specjalnego czytnika. Ta nowa generacja urządzeń jest niebrudząca i łatwa w obsłudze. W punktach paszportowych znajdują się krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne). Co ważne, odciski palców nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych.

Przy okazji przypominamy, że 11 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsze zmiany przepisów dotyczą zasad wydawania dokumentów paszportowych dla dzieci do 5 roku życia. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy, paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Paszport wydawany jest na jedną osobę i dla osoby powyżej 13. roku życia – na 10 lat.

Od 11 sierpnia paszport dziecka na pięć lat

Źródła: Wp.pl, TTG Polska, MSW

Zgłoś błąd » Przyjazne drukowanie »

tagi: Informacje turystyczne, Paszport, Podróże, Procedury paszportowe, Przepisy


reklamy:

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz

Aby skomentować musisz się najpierw zalogować

Zgłoś nielegalność zdjęć lub wpisów na tej stronie »